DOLAMAOTUGİLLER (TDK)

İkiçeneklilerden, örnek bitkisi dolamaotu olan ve içine kasıkotunu da alan karanfilgillerin alt familyası.

Dolamaotugiller kelimesi baş harfi D son harfi R olan bir kelime. Başında D sonunda R olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi O , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi G , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı D sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

DOLAMAOTU Nedir?

Dolamaotugillerden çiçekleri küçük, yeşil ya da beyaz bir bitki (Paronychia serpilifo-lia).

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

İKİÇENEKLİLER Nedir?

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalıtohumlu bitkiler sınıfı.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARANFİL Nedir?


1 . Karanfilgillerden, güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi (Dianthus caryophyllus).
2 . Mersingillerden, Molük adalarında, Filipinler'de ve Hindistan'da yetişen ve yaprakları sürekli yeşil kalan bir ağaç (Caryophyllus aromaticus).
3 . Bu ağacın karanfil yağı elde edilen ve baharat olarak kullanılan, ağız kokusunu gideren, acımsı, koyu renkli, küçük çivi biçimindeki tomurcuğu: "Yengemin verdiği karanfili dişlerimle ezip emerek odaya giriyorum."- Y. Z. Ortaç.

KARANFİLGİLLER Nedir?

İki çeneklilerden, örnek bitkisi karanfil olan, çöven, karamuk vb. cinsleri içine alan bir familya.

KASIK Nedir?

Vücudun karınla uyluk arasındaki bölümü.

KASIKOTU Nedir?

Karanfilgillerden, saz biçiminde ince sapları olan, güzel çiçekler açan, kasık yaralarına yararlı sayılan bir bitki (Herniaria hirsuta).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

A A D E G L L L M O O R T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dermatolog, Mortadella,

9 Harfli Kelimeler

Algoritma, Dutgiller, Logaritma,

8 Harfli Kelimeler

Adaletli, Atgiller, Etimolog, Gadrolma, İdeogram, Moderato, Tiramola,

7 Harfli Kelimeler

Adaleli, Adamotu, Alegori, Alemdar, Allegro, Alogami, Dalalet, Dolomit, Emoroit, Galalit, Gametli, Gerilla, Gurlama, İdeolog, İllegal, Matador, Motorlu, Muallel, Mutedil, Oldurma, Talimar, Turlama,

6 Harfli Kelimeler

Adalet, Alamet, Aletli, Algler, Allame, Ametal, Amiral, Amorti, Argali, Argolu, Armudi, Atomal, Dertli, Dolama, Galeri, Galeta, Garami, Gotlar, İmalat, İmaret, Laedri, Laleli, Legato, Maaile, Medlul, Melodi, Millet, Mitral, Morula, Muadil, Mualla, Omurga, Ortada, Otarma, Otlama, Otogar, Oturma, Telaro, Tellal, Temadi,

5 Harfli Kelimeler

Adale, Adeta, Agami, Agora, Aidat, Alarm, Allem, Amade, Amigo, Amudi, Arami, Armut, Aroma, Artma, Atari, Daima, Daire, Dalga, Dalma, Damal, Damar, Damat, Damga, Damla, Delgi, Delil, Delta, Demir, Demli, Dergi, Digor, Dilme, Ditme, Dogma, Dolam, Dolar, Dolgu, Dolma, Dolum, Domur,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adem, Adet, Adil, Adli, Agel, Aile, Alem, Alet, Alil, Alim, Alma, Alto, Amal, Amel, Amil, Amir, Amit, Amor, Amut, Aort, Arda, Argo, Arma, Atel, Atma, Atol, Atom, Daim, Dair, Dama, Dara, Dart, Daru, Data, Deli, Demo, Deri, Dert, Dolu,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Agu, Ait, Ala, Alg, Ali, Alo, Alt, Ama, Ara, Ari, Art, Ata, Ate, Ati, Aut, Dal, Dam, Dar, Dem, Dil, Dua, Dul, Dut, Eda, Edi, Ego, Ela, Erg, Eti, Gam, Gar, Gem, Gol, Gri, Gut, İde, İla, İle,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, Ar, At, De, Do, El, Em, Er, Et, Ge, İl, İm, İt, La, Le, Me, Mi, Od, Ol, Om, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.