DOKUNCASIZ (TDK)

Zararsız: "Bu iki şiir, kalıp bakımından dokuncasız, biçim bakımından ise başarısızdır."- S. Birsel.

Dokuncasız kelimesi baş harfi D son harfi Z olan bir kelime. Başında D sonunda Z olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi A , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı D sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

BAŞARI Nedir?

Başarmak eylemi ya da başarılan iş, °muvaffakiyet.

BAŞARISIZ Nedir?


1 . Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz: "Başarısız bir öğrenci."- .
2 . Başarılamayan, muvaffakiyetsiz.
3 . zarf Başarı göstermeyerek.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DOKUNCA Nedir?


1 . Kötülüğe yol açan, sağlığı bozan şey.
2 . Zarar.

DOKUNCASIZ Nedir?

Zararsız: "Bu iki şiir, kalıp bakımından dokuncasız, biçim bakımından ise başarısızdır."- S. Birsel.

KALIP Nedir?


1 . Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç: "İstenilen kalıplarda ve istenilen nüanslarda heykeller yapılabilir."- P. Safa.
2 . Biçki modeli, patron.
3 . sıfat Genellikle küp biçiminde yapılan: "Bir kalıp peynir."- . "İki kalıp sabun."- .
4 . mecaz Gösterişli görünüş: "Kalıbına bakarsan aslan gibi."- .
5 . mecaz Biçim, durum: "Muayyen bir kalıba girecek insana benzemiyordu."- H. E. Adıvar.

ŞİİR Nedir?


1 . Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç.
2 . mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar.

ZARAR Nedir?

Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat: "Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar."- M. Ş. Esendal.

ZARARSIZ Nedir?


1 . Zarar vermeyen, zararı dokunmayan.
2 . mecaz Oldukça iyi: "Bakkaldan turşu, portakal aldırdım. Az sonra zararsız bir masa düzülüverdi."- N. Cumalı.

A C D I K N O S U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dokuncasız,

7 Harfli Kelimeler

Dokunca, Kocasız, Ocaksız,

6 Harfli Kelimeler

Cansız, Doksan, Donsuz, Duasız, Iskuna, Kansız, Kozacı, Odacık, Ozansı, Sandık,

5 Harfli Kelimeler

Adsız, Akson, Andık, Andız, Ansız, Cıdak, Cunda, Dokuz, Donuk, Duacı, Kadın, Kasnı, Kızan, Kondu, Konsa, Kozan, Kudas, Kunda, Nakdı, Nakıs, Nakız, Odacı, Odsuz, Onsuz, Sadık, Sakın, Sakız, Sancı, Sanık, Sazcı, Sıcak, Sızak, Sonda, Sudak, Sudan, Sunak,

4 Harfli Kelimeler

Acun, Adcı, Akın, Aksu, Anık, Anız, Asık, Askı, Azık, Cadı, Cıda, Dank, Dans, Doku, Duka, Iska, Kadı, Kanı, Kano, Kaos, Kazı, Kına, Kısa, Koca, Konu, Kosa, Koza, Ocak, Odak, Odun, Onca, Ozan, Sako, Sanı, Sıdk, Soda, Soku, Suna, Uzak, Zınk,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Aks, Anı, Ası, Ask, Azı, Can, Caz, Cık, Cıs, Cız, Cuk, Daz, Dok, Don, Doz, Dua, Dun, Kan, Kas, Kaz, Kın, Kız, Kod, Koz, Kuz, Nas, Naz, Oda, Ona, Ons, Sac, Sak, San, Saz, Sık, Son, Uca, Uzo,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, An, As, Az, Do, Od, Ok, On, Su, Un, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.