DOKUNAKLI (TDK)

Etkili, insanın içine işleyen, müessir, patetik: "Seni anlıyorum kızım dedim. Aklıma daha dokunaklı bir söz gelmedi."- M. Ş. Esendal.

Dokunaklı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı D sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKLI Nedir?

Akı bulunan.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DOKUNAKLI Nedir?

Etkili, insanın içine işleyen, müessir, patetik: "Seni anlıyorum kızım dedim. Aklıma daha dokunaklı bir söz gelmedi."- M. Ş. Esendal.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİLİ Nedir?

Etkisi olan, tesirli, müessir, patetik: "Hayli etkili bir yer altı çalışması yapılıyormuş."- A. İlhan.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

MÜESSİR Nedir?


1 . Dokunaklı.
2 . Etkili, sonuçlu: "Cümlelerin altında hafif müessir bir eda vardı."- R. E. Ünaydın.
3 . isim, kimya Etken.

A D I K K L N O U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dokunaklı,

8 Harfli Kelimeler

Kundaklı, Okunaklı,

7 Harfli Kelimeler

Dukalık, Ondalık,

6 Harfli Kelimeler

Kundak, Odalık, Okkalı,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Andık, Anlık, Dılak, Dolak, Donlu, Donuk, Dualı, Kadın, Kalık, Kalın, Kanık, Kanlı, Kolan, Konak, Kondu, Konuk, Kukla, Kulak, Kunda, Lando, Nakdı, Nodul, Odalı, Okluk, Onluk,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Akın, Aklı, Aldı, Alık, Alın, Anık, Dank, Doku, Dolu, Duka, Kadı, Kanı, Kano, Kına, Klan, Klon, Koka, Koku, Kola, Konu, Kuka, Kula, Loda, Odak, Odun, Okka, Okul, Oldu, Oluk, Onlu, Ulak, Ulan,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Anı, Dal, Dok, Don, Dua, Dul, Dun, Kak, Kal, Kan, Kıl, Kın, Kod, Kok, Kol, Kul, Lak, Lan, Lok, Nal, Oda, Ona, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Do, La, Od, Ok, Ol, On, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.