DOKTORLUK (TDK)


1 . Hekim olma durumu, hekimlik, tabiplik.
2 . Doktorculuk: "Küçükken beraber doktorluk oynardık, siz doktor olurdunuz."- P. Safa.

Doktorluk kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi O , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BERABER Nedir?


1 . Birlikte, bir arada: "Hayata beraber başladığımız / Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir."- C. S. Tarancı.
2 . -e rağmen, -e karşın: "Halılarla bezenmiş olmakla beraber gıcırtıdan ve esnemelerden kurtulamamıştı."- R. H. Karay.
3 . sıfat Aynı düzeyde: "Bina taş, merdiveni yok, toprakla beraber."- A. Rasim.

DOKTOR Nedir?


1 . Hekim.
2 . Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan.

DOKTORLUK Nedir?


1 . Hekim olma durumu, hekimlik, tabiplik.
2 . Doktorculuk: "Küçükken beraber doktorluk oynardık, siz doktor olurdunuz."- P. Safa.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

HEKİMLİK Nedir?

Hekim olma durumu.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

OYNAR Nedir?

Hareket edebilen.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

TABİ Nedir?


1 - Bağımlı.
2 - Bağlı2.

TABİP Nedir?

Hekim.

TABİPLİK Nedir?

Hekimlik, doktorluk.

D K K L O O R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Doktorluk,

7 Harfli Kelimeler

Kolordu,

6 Harfli Kelimeler

Doktor, Koltuk, Korkut, Korluk, Tokluk, Torluk,

5 Harfli Kelimeler

Doruk, Kokot, Korku, Koruk, Okluk, Otluk, Toklu, Torul,

4 Harfli Kelimeler

Doku, Dolu, Doru, Klor, Koku, Koro, Kort, Koru, Kurt, Lort, Lutr, Okul, Okur, Oldu, Oltu, Oluk, Olur, Ordu, Otlu, Rulo, Trok, Trol,

3 Harfli Kelimeler

Dok, Dul, Dut, Kod, Kok, Kol, Kor, Kot, Kul, Kur, Kut, Lok, Lor, Lot, Rol, Rot, Tok, Tol, Tor, Tul, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Do, Od, Ok, Ol, Ot, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.