DOKSANINCI (TDK)

Doksanın sıra sıfatı, sırada seksen dokuzuncudan sonra gelen.

Doksanıncı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi I , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı D sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKSAN Nedir?


1 . Seksen dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 90, XC rakamlarının adı.
3 . sıfat Dokuz kere on, seksen dokuzdan bir artık.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DOKUZ Nedir?


1 . Sekizden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 9, IX rakamlarının adı.
3 . sıfat Sekizden bir artık.

DOKUZUNCU Nedir?

Dokuz sayısının sıra sıfatı, sırada sekizinciden sonra gelen.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

SEKSEN Nedir?


1 . Yetmiş dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 80, LXXX rakamlarının adı.
3 . sıfat Sekiz kere on, yetmiş dokuzdan bir artık.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

A C D I I K N N O S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Doksanıncı,

7 Harfli Kelimeler

Kadınsı,

6 Harfli Kelimeler

Akıncı, Askıcı, Doksan, Noksan, Odacık, Sandık, Sıkıca, Sıncan,

5 Harfli Kelimeler

Akıcı, Akson, Andık, Anons, Cıdak, Kadın, Kanon, Kasnı, Konsa, Nakdı, Nakıs, Odacı, Ondan, Sadık, Sakın, Sancı, Sanık, Sıcak, Sındı, Sınık, Sonda,

4 Harfli Kelimeler

Adcı, Akın, Anık, Asık, Askı, Cadı, Cıda, Dank, Dans, Isın, Iska, Kadı, Kanı, Kano, Kaos, Kına, Kısa, Koca, Kosa, Ocak, Odak, Onca, Sako, Sanı, Sıdk, Sıkı, Soda,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Aks, Anı, Ası, Ask, Can, Cık, Cıs, Dok, Don, Isı, Kan, Kas, Kın, Kod, Nan, Nas, Oda, Ona, Ons, Sac, Sak, San, Sık, Son,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, An, As, Do, Od, Ok, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.