DOĞUMSAL (TDK)

Doğumdan, soydan gelen: "Doğumsal kalp hastalıkları."- .

Doğumsal kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi L . Başı D sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

DOĞUM Nedir?


1 . Doğma işi, tevellüt, veladet.
2 . Bir kimsenin doğduğu yıl.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

KALP Nedir?


1 - Yürek.
2 - Yürek sayrılığı.
3 - Sevgi, gönül.
4 - Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri.
5 - Duygu, °his.

A D L M O S U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Doğumsal,

7 Harfli Kelimeler

Soğulma,

6 Harfli Kelimeler

Soğuma, Soluma,

5 Harfli Kelimeler

Almus, Doğal, Doğma, Doğum, Dolam, Dolma, Dolum, Molas, Muğla, Solma,

4 Harfli Kelimeler

Doğa, Doğu, Dolu, Duma, Laso, Loda, Moda, Mola, Oğul, Oldu, Olma, Soda, Soma, Sual, Suma, Ulam,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Dağ, Dal, Dam, Dua, Dul, Lam, Loğ, Mal, Mas, Oda, Oma, Sağ, Sal, Sam, Sol, Som, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Al, Am, As, Do, La, Od, Ol, Om, Su, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.