DOĞULU (TDK)


1 . Doğu ülkelerinden olan (kimse), Şarklı.
2 . Türkiye'nin doğusunda bulunan illerden olan (kimse).
3 . Doğu uygarlığını benimsemiş (kimse).

Doğulu kelimesi baş harfi D son harfi U olan bir kelime. Başında D sonunda U olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi U . Başı D sonu U olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

İLLE Nedir?

İlla.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ŞARK Nedir?

Doğu.

ŞARKLI Nedir?

Doğulu: "Biz Şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKİ Nedir?


1 . Türkle ilgili.
2 . isim Türkçe.

UYGAR Nedir?


1 . Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.
2 . Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

D L O U U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Doğulu,

4 Harfli Kelimeler

Doğu, Dolu, Oğul, Oldu,

3 Harfli Kelimeler

Dul, Loğ, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Do, Od, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.