DOĞUBİLİMCİ (TDK)

Doğubilim uzmanı, şarkiyatçı, °müsteşrik, °oryantalist.

Doğubilimci kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞUBİLİM Nedir?

Doğu uluslarının dillerini, tarihlerini, törelerini inceleyen bilim, °şarkiyat, °oryantalizm.

ŞARK Nedir?

Doğu.

ŞARKİ Nedir?

Doğuyla ilgili, doğuya özgü olan, doğu.

ŞARKİYAT Nedir?

Doğubilim, °oryantalizm.

ŞARKİYATÇI Nedir?

Doğu bilimci.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

B C D L M O U Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bilimci,

6 Harfli Kelimeler

Bilici, Libido, Lobici,

5 Harfli Kelimeler

Bilim, Boğum, Dilci, Dilim, Doğum, Dolum, Limbo, Mobil, Mudil,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Blum, Boci, Bold, Bolu, Dimi, Doğu, Dolu, İdil, İdol, İğci, İlim, İmdi, Lobi, Midi, Mudi, Oğul, Oldu,

3 Harfli Kelimeler

Bol, Bom, Bul, Cim, Dil, Dul, Lim, Loğ, Mil, Udi,

2 Harfli Kelimeler

Bu, Do, İğ, İl, İm, Mi, Od, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.