DOĞRULTMAÇ (TDK)

İki yönlü bir dalgalı akımı, bir yönlü doğru akıma çevirmeye yarayan aygıt, redresör.

Doğrultmaç kelimesi baş harfi D son harfi Ç olan bir kelime. Başında D sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi R , beşinci harfi U , altıncı harfi L , yedinci harfi T , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ç . Başı D sonu Ç olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

ÇEVİRME Nedir?


1 . Çevirmek işi, tedvir: "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar."- H. E. Adıvar.
2 . Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay.
3 . sıfat Çevrilmiş, tercüme edilmiş: "Fransızcadan çevirme bir eser."- .
4 . halk ağzında Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar: "Evlerinin önü yüksek çevirme / Kadir Mevla'm bugünlük de ayırma"- Halk türküsü.
5 . askerlik Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
6 . müzik Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

DALGALI Nedir?


1 . Dalgası olan: "O, bütün hayatı dalgalı bir ummanda ve kaptan köprüsünde geçen kocasından, sahilde sessiz bir balıkçı kulübesine mahsus bir yaşayış istemez."- N. F. Kısakürek.
2 . Dalga dalga görünen: "Dalgalı kumaş."- .
3 . Kıvrımlı (saç): "Dalgalı ipek saçlı başı kardeşinin göğsüne sokuldu."- C. Uçuk.
4 . Açıklı koyulu (renk).
5 . fizik Belli dalga boylarını alabilen, alternatif: "Üç dalgalı radyo."- .

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

REDRESÖR Nedir?

Doğrultmaç.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YÖNLÜ Nedir?


1 . Yönü olan: "Çok yönlü bir sorun."- .
2 . halk ağzında Uygun.

A D L M O R T U Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Doğrultmaç,

9 Harfli Kelimeler

Doğrultma,

8 Harfli Kelimeler

Doğrulma, Doğurtma,

7 Harfli Kelimeler

Doğurma, Oldurma,

6 Harfli Kelimeler

Çultar, Doğram, Mağdur, Morula, Oturma,

5 Harfli Kelimeler

Armut, Çamur, Çoğul, Çomar, Çorlu, Çorum, Çotra, Çumra, Doğaç, Doğal, Doğma, Doğru, Doğum, Dolam, Dolar, Dolma, Dolum, Domur, Dorum, Duraç, Dural, Durma, Lorta, Marul, Moral, Muğla, Murat, Olçum, Ortaç, Ortam, Otçul, Tomar, Torul, Torum, Tuğla, Tuğra, Turaç,

4 Harfli Kelimeler

Alto, Amor, Amut, Aort, Atol, Atom, Çoğu, Dart, Daru, Doğa, Doğu, Dolu, Doru, Dram, Duma, Loça, Loda, Lort, Lota, Lutr, Malç, Malt, Mart, Moda, Mola, Muço, Murç, Murt, Muta, Oğul, Oldu, Olma, Olta, Oltu, Olur, Omur, Oral, Ordu, Orta, Oruç,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alt, Art, Aut, Çağ, Çal, Çam, Çar, Çat, Çor, Çul, Dağ, Dal, Dam, Dar, Dua, Dul, Dut, Lam, Loğ, Lor, Lot, Maç, Mal, Mat, Mor, Mut, Oda, Oma, Ora, Ram, Rol, Rom, Rot, Rum, Taç, Tal, Tam, Tar, Tol,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ağ, Al, Am, Ar, At, Do, La, Od, Ol, Om, Ot, Ra, Ta, Tu, Uç, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.