DOĞRUAÇI (TDK)

180 derecelik açı.

Doğruaçı kelimesi baş harfi D son harfi I olan bir kelime. Başında D sonunda I olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi R , beşinci harfi U , altıncı harfi A , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I . Başı D sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DERECELİ Nedir?


1 . Derecesi olan: "Balkonda orta dereceli memurlar, zabitler, kadınlar..."- M. Ş. Esendal.
2 . Derecelere ayrılmış, kademeli: "Tek dereceli seçim."- .

A D I O R U Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Ardıç, Çadır, Çağrı, Çırağ, Doğaç, Doğru, Duraç, Uçarı,

4 Harfli Kelimeler

Ağır, Ağrı, Çığa, Çıra, Çoğu, Darı, Daru, Doğa, Doğu, Doru, Ordu, Oruç, Roda, Uçar, Uğra,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağı, Arı, Çağ, Çar, Çığ, Çor, Dağ, Dar, Dua, Ira, Oda, Ora,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ağ, Ar, Do, Od, Ra, Uç, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.