DOĞABİLİMCİ (TDK)

Doğabilimle uğraşan, doğabilim uzmanı.

Doğabilimci kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞA Nedir?


1 . Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür.
2 . İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat.
3 . Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan, kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç: "Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu."- H. Taner.
4 . mecaz Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.

DOĞABİLİM Nedir?

Özellikle canlı doğayı konu edinen bilim, tabiat bilgisi.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

A B C D L M O Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bilimci,

6 Harfli Kelimeler

Amboli, Bilici, Libido, Lobici, Miladi,

5 Harfli Kelimeler

Baldo, Baliğ, Bilim, Boğma, Bolca, Cidal, Dilci, Dilim, Dimağ, Doğal, Doğma, Dolam, Dolma, İbdai, İblağ, İcmal, Limbo, Mobil,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Acil, Adil, Adli, Alim, Amil, Badi, Balo, Bili, Boca, Boci, Boğa, Bold, Cali, Cami, Cila, Cima, Daği, Daim, Diba, Dimi, Doğa, İbda, İcma, İdam, İdil, İdol, İğci, İlam, İlca, İlim, İmal, İmdi, İmla, Lobi, Loca, Loda, Mail, Mali, Midi,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Adi, Ali, Alo, Bad, Bağ, Bal, Boa, Bol, Bom, Cağ, Cam, Cim, Dağ, Dal, Dam, Dil, İla, İma, Lam, Lim, Loğ, Mai, Mal, Mil, Oba, Oda, Oma,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ağ, Al, Am, Do, İğ, İl, İm, La, Mi, Od, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.