DOĞABİLİM (TDK)

Özellikle canlı doğayı konu edinen bilim, tabiat bilgisi.

Doğabilim kelimesi baş harfi D son harfi M olan bir kelime. Başında D sonunda M olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M . Başı D sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

DOĞA Nedir?


1 . Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür.
2 . İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat.
3 . Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan, kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç: "Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu."- H. Taner.
4 . mecaz Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

TABİ Nedir?


1 - Bağımlı.
2 - Bağlı2.

A B D L M O Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Amboli, Libido, Miladi,

5 Harfli Kelimeler

Baldo, Baliğ, Bilim, Boğma, Dilim, Dimağ, Doğal, Doğma, Dolam, Dolma, İbdai, İblağ, Limbo, Mobil,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Adil, Adli, Alim, Amil, Badi, Balo, Bili, Boğa, Bold, Daği, Daim, Diba, Dimi, Doğa, İbda, İdam, İdil, İdol, İlam, İlim, İmal, İmdi, İmla, Lobi, Loda, Mail, Mali, Midi, Moda, Mola, Olma,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Adi, Ali, Alo, Bad, Bağ, Bal, Boa, Bol, Bom, Dağ, Dal, Dam, Dil, İla, İma, Lam, Lim, Loğ, Mai, Mal, Mil, Oba, Oda, Oma,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ağ, Al, Am, Do, İğ, İl, İm, La, Mi, Od, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.