DOĞAÖTESEL (TDK)

Duyularla kavranamayan, doğaötesi özelliği bulunan, doğaötesiyle ilgili, °meta- fizik.

Doğaötesel kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ö , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L . Başı D sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞA Nedir?


1 . Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür.
2 . İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat.
3 . Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan, kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç: "Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu."- H. Taner.
4 . mecaz Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.

DOĞAÖTESİ Nedir?


1 - Duyularla algılanamayan varlıkların nedenlerini ve temellerini araştıran felsefe, fizikötesi, °metafizik.
2 - Us ve sezgiyle elde edilen ilk ilkeleri ya da saltık bilgiyi konu alan felsefe, fizikötesi, °metafizik.
3 - Bu felsefeyle ilgili olan.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

A D E E L O S T Ö Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Adese, Altes, Delta, Deste, Doğal, Etsel, Lades, Sadet, Salto, Teles,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Alet, Alto, Atel, Atol, Doğa, Dost, Edat, Elde, Etol, Laso, Loda, Lota, Olta, Otağ, Otel, Öğle, Ölet, Sade, Salt, Seda, Sele, Soda, Sote, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alt, Ast, Ate, Dağ, Dal, Döl, Eda, Ede, Eğe, Ela, Loğ, Lot, Lös, Oda, Ole, Öte, Sağ, Sal, Sel, Set, Sol, Tal, Tas, Tel, Tol, Tos, Tös,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Al, As, At, De, Do, El, Es, Et, La, Le, Od, Ol, Ot, Öd, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.