DOÇENTLİK (TDK)


1 . Doçent olma durumu.
2 . Doçentin görevi.

Doçentlik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOÇENT Nedir?

Üniversitelerde profesörden önceki aşamada bulunan öğretim üyesi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

D E K L N O T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Doçentlik,

6 Harfli Kelimeler

Çeltik, Çentik, Dekont, Denkçi, Doçent, İlkten, Kentçi, Kentli, Kodein, Netlik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çelik, Çetin, Çilek, Çinko, Çiten, Delik, Denli, Dikçe, Dikeç, Dikel, Diken, Dikte, Dilek, Dinek, Edinç, Etçik, Etçil, Etkin, Etlik, Etnik, İçten, İlenç, Kendi, Keton, Kitle, Kolit, Lento, Liken, Linet, Nikel, Nitel, Oleik, Olein, Tekçi, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tikel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çile, Çine, Deli, Delk, Deni, Denk, Dinç, Dine, Dink, Done, Edik, Ekin, Ekli, Ekol, Ekti, Elçi, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, İçel, İdol, İken, İkon, İlçe, İlke, İneç, İnek, İtçe, Keçi, Kedi,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çit, Çok, Dek, Dik, Dil, Din, Dok, Don, Edi, Eko, Elk, Eti, İde, İle, İlk, İnç, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Koç, Kod, Kol, Kot, Lok, Lot, Net, Not, Ole, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin, Tok, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Do, Ek, El, En, Et, İç, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Od, Ok, Ol, On, Ot, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.