DİZEMLİ (TDK)

Düzenli aralıklarla tekrarlanan, tartımlı, ritimli, ritmik.

Dizemli kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARALIK Nedir?


1 . İki şey arasındaki açıklık, mesafe: "İki masa arasında bir metre aralık var."- .
2 . Sıra, vakit: "O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Uygun, elverişli durum, fırsat.
4 . Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor.
5 . Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel.
6 . Ayakyolu.
7 . Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas.
8 . sıfat Yarı açık, tam kapanmamış.
9 . ekonomi Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre.
10 . fizik Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. 1
1 . müzik Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk: "Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır."- . 1
2 . spor Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık.

DÜZENLİ Nedir?


1 . Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam: "Hele, düzenli giyim diye bir dertleri hiç yoktur."- S. Ayverdi.
2 . Sistemli, nizamlı, metodik.

RİTİM Nedir?

Olayların düzenli aralıklarla yinelenmesi niteliği, dizem, tartım.

RİTİMLİ Nedir?

Dizemli.

RİTMİK Nedir?

Dizemli: "Yan odadan ritmik bir ses gelmeye başlamıştı."- Ç. Altan.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TARTI Nedir?


1 . Ağırlık: "Bunun tartısı belli değil."- .
2 . Tartma aleti, çeki.
3 . mecaz Oran, ölçü, karar.
4 . denizcilik Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.

TARTIM Nedir?

Dizem.

TARTIMLI Nedir?

Dizemli.

TEKRAR Nedir?


1 . Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması: "Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir fakat tekrarlarla doludur."- A. Haşim.
2 . Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme.
3 . zarf Bir daha, yine, yeniden, gene: "Kimi yaralandı geldi, tekrar gitti, kimi şehit oldu."- M. Ş. Esendal.

D E L M Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Dizemli, Dizilme,

6 Harfli Kelimeler

Edimli,

5 Harfli Kelimeler

Deizm, Demli, Dilim, Dilme, Dizel, Dizem, Dizim, Dizme, İzlem,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Dimi, Dize, Dizi, Edim, Elim, İdil, İlim, İlme, İmdi, Lime, Mide, Midi, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Diz, Edi, İde, İle, Lim, Mil, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, İl, İm, İz, Le, Me, Mi, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.