DİZANTERİ (TDK)

Ağrılı ve kanlı ishalle beliren, bağırsakta yaralara yol açan bulaşıcı, salgın hastalık, kanlı basur.

Dizanteri kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ . Başı D sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇAN Nedir?

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

AĞRILI Nedir?

Ağrıyan, ağrısı olan: "Ağrılı diş."- . Ağrılı özel, isim Ağrı ilinden olan kimse.

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIR Nedir?


1 - Göğüs.
2 - Ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında göğüs bölgesi içinde bulunan organların ortak adı, °ahşa.
3 - Bayır, yamaç.

BAĞIRSAK Nedir?

Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

BASUR Nedir?

Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit.

BELİ Nedir?

Evet.

BULAŞICI Nedir?

Birinden başkasına geçen, bulaşan, sâri.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

İSHAL Nedir?

Sürgün, ötürük, °amel.

KANLI Nedir?


1 . Kan bulaşmış: "Kanlı eğeyi mi saklamışlardı, başka bir delil mi?"- R. H. Karay.
2 . Kanı olan.
3 . Kan dökülmesine neden olan: "Bu savaş çok kanlı olacak, beyler."- T. Buğra.
4 . İsteyerek kan dökmüş olan (kimse), hunriz, katil.
5 . Kanlanmış olan: "Kanlı göz."- .
6 . isim Kan davasında taraf olan kimse: "Oğlumun kanlısı Abbas kâfiri değil, oğlumun kanlısı Esme'dir."- Y. Kemal.
7 . tıp (***) Kanı yoğun olan, demevi: "Kanlı adam."- .

SALGIN Nedir?


1 . Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli: "Salgın hastalık."- .
2 . isim Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması: "Tifo salgını. Kumar salgını."- .
3 . isim, eskimiş Gereğinde herkesten para veya mal olarak toplanan geçici vergi.
4 . isim Bir şeyin bir yere girip her yanı kaplaması, istila: "Çekirge salgını."- .
5 . isim, mecaz Belli bir hareketin, davranışın, sözün toplumda yaygınlaşması.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A D E N R T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dizanteri,

8 Harfli Kelimeler

Tirendaz,

7 Harfli Kelimeler

Andezit, Derinti, İntizar,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Dineri, Drezin, Edinti, Entari, Ezinti, İtiraz, İtizar, Nazire, Retina, Tanzir, Terazi,

5 Harfli Kelimeler

Anide, Antre, Azeri, Daire, Deniz, Derin, Dinar, Diren, Dizin, Erzin, Ezani, İdare, İdari, İrade, İradi, İrite, İtina, Nadir, Nazir, Nezir, Tariz, Tedai, Terzi, Tiner, Tiran, Tiriz, Trend, Zaten, Zinde, Zirai,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Azit, Dair, Dane, Dart, Deni, Deri, Dert, Derz, Dine, Dini, Diri, Dize, Dizi, Dren, Edat, Edna, Enir, Erat, Erin, Ezan, İade, İane, İare, İdea, İnat, İndi, İnti, İrat, İrin, İzan, İzin, Nazi, Nezt, Nida, Nite, Niza, Rant, Rate, Rina,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Arz, Ate, Ati, Dar, Daz, Din, Diz, Eda, Edi, Eti, Eza, İde, İni, İri, İta, İti, Nar, Naz, Net, Ret, Tan, Tar, Ten, Ter, Tez, Tin, Tiz, Zan, Zar, Zat, Zen, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ar, At, Az, De, En, Er, Et, İn, İt, İz, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.