DİYATOME (TDK)

Silisli sert kabukları olan ve fosilleri, kalın yer katmanları oluşturan bir algler familyası.

Diyatome kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi O , yedinci harfi M , sekizinci harfi E . Başı D sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALGLER Nedir?

Su yosunları.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

FOSİL Nedir?


1 . Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, taşıl.
2 . mecaz Düşünce, yaşayış biçimi vb. bakımlardan çağın gerisinde kalmış kimse.

KABUK Nedir?


1 . Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır: "Ağaç kabuğu."- . "Meyve kabuğu."- . "Midye kabuğu."- .
2 . Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
3 . gök bilimi Bir sıvı veya gazı dıştan saran, sert katman: "Yer kabuğu."- .
4 . tıp (***) Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
5 . hayvan bilimi Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı: "Herhâlde kabuklu bir deniz hayvanının kabuğu kesmiş olacak."- S. F. Abasıyanık.

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

SİLİSLİ Nedir?

Yapısında veya birleşiminde silis bulunan.

A D E M O T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Diyatome,

6 Harfli Kelimeler

Dimyat, Maiyet, Midyat, Temadi,

5 Harfli Kelimeler

Detay, Deyim, Ditme, Diyet, Doyma, Emtia, Eytam, İdame, İmdat, Medya, Midye, Tedai, Yetim, Yitme,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Amit, Atom, Ayet, Daim, Daye, Demo, Deyi, Diya, Diye, Edat, Edim, Emay, İade, İdam, İdea, İtme, İyot, Mayi, Mayo, Meta, Miat, Mide, Moda, Oyma, Tema, Yedi, Yeti, Yoma,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ate, Ati, Dam, Dem, Eda, Edi, Eti, İde, İma, İta, İye, Mai, Mat, Met, Mey, Mit, Oda, Oma, Oya, Tam, Tay, Tem, Tim, Toy, Yad, Yat, Yem, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, At, Ay, De, Do, Em, Et, Ey, İm, İt, Me, Mi, Od, Om, Ot, Oy, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.