DİYALEKTOLOJİ (TDK)

Lehçe bilimi.

Diyalektoloji kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi L , onbirinci harfi O , onikinci harfi J , onüçüncü harfi İ . Başı D sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

LEHÇE Nedir?


1 . Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt.
2 . Konuşma tarzı: "Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A D E J K L L O O T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Diyalektoloji,

10 Harfli Kelimeler

Etiyolojik,

9 Harfli Kelimeler

Etiyoloji, İdeolojik, Litolojik,

8 Harfli Kelimeler

Diyalekt, Etolojik, İdeoloji, Kaliteli, Koloidal, Litoloji, Otlakiye, Teolojik,

7 Harfli Kelimeler

Adillik, Aidiyet, Ailelik, Daktilo, Delikli, Delilik, Dialkol, Dijital, Diyalel, Ekolali, Ekoloji, Elitlik, Eltilik, Etoloji, İlliyet, Jiletli, Jokeyli, Kaideli, Kolejli, Leylaki, Teoloji, Yedilik, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Adliye, Akliye, Aletli, Dillek, Etkili, İadeli, İletki, İllaki, İtalik, İtidal, İtikal, İyelik, Kalite, Koloit, Leylak, Likide, Takiye, Tekila, Telaki, Tellak, Yedili,

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Akide, Alkil, Alkol, Delik, Delil, Delta, Detay, Dikel, Dikey, Dikit, Dikta, Dikte, Dilek, Dilli, Diyet, Dolak, Dolay, Ekili, Ellik, Etlik, İdeal, İleti, İlkel, İllet, İtila, İtlik, Jikle, Jilet, Jokey, Kadit, Kaide, Katil, Kelli, Ketal, Kilit, Killi, Kitle, Kolaj, Kolay,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Adil, Adli, Aile, Akil, Akit, Akli, Alet, Alil, Alto, Atel, Atik, Atol, Ayet, Ayol, Daye, Deli, Delk, Deyi, Diya, Diye, Edat, Edik, Ekli, Ekol, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, İade, İdea, İdil, İdol, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ali, Alo, Alt, Ate, Ati, Dal, Dek, Dik, Dil, Dok, Eda, Edi, Eko, Ela, Elk, Eti, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İta, İti, İye, İyi, Jak, Jel, Jet, Kal, Kat, Kay, Kel, Ket, Kil, Kit, Kod, Kol,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, At, Ay, De, Do, Ek, El, Et, Ey, İl, İt, Je, Ke, Ki, La, Le, Od, Ok, Ol, Ot, Oy, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.