DİYALEKTİK (TDK)

Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmayı sağlayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi, eytişim.

Diyalektik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı D sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIL Nedir?


1 - Us.
2 - Bellek.
3 - Öğüt, salık verilen yol.
4 - Düşünce, kanı.

ARAMA Nedir?


1 . Aramak işi, taharri: "Araya adam koyup barışmanın yollarını aramaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . hukuk Saklanan sanığın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılan araştırma işlemi.

ÇELİŞME Nedir?


1 . Çelişmek durumu, tenakuz: "Fikirlerindeki çelişmeyi belirtip adamı kıskıvrak bir kapana sıkıştırır."- H. Taner.
2 . mantık Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu.

EYTİŞİM Nedir?

Diyalektik.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GERÇEKLİ Nedir?

Gerçeklenmiş, gerçek olduğu anlaşılmış, muhakkak.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

YÜRÜTME Nedir?


1 . Yürütmek işi.
2 . Kanunları uygulama işi, icra: "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır."- Anayasa.
3 . Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi.

A D E K K L T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Diyalektik,

8 Harfli Kelimeler

Dikeylik, Dikkatli, Diyalekt,

7 Harfli Kelimeler

Aidiyet, Atiklik, Ektilik, Kaideli, Takkeli, Telakki, Yedilik, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Adliye, Akliye, Dikkat, Diklik, Etkili, İadeli, İkitek, İletki, İtalik, İtidal, İtikal, İyelik, Kalite, Kelkit, Likide, Takiye, Tekila, Teklik, Telaki, Yedili,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Dakik, Delik, Delta, Detay, Dikel, Dikey, Dikit, Dikta, Dikte, Dilek, Diyet, Ekili, Etlik, İdeal, İleti, İtila, İtlik, Kadit, Kaide, Katil, Kelik, Ketal, Kikla, Kilit, Kitle, Ladik, Likit, Tadil, Takke, Talik, Teali, Tedai, Tekil, Tekli, Tikel, Tilki, Yekta, Yetik, Yetki,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Adil, Adli, Aile, Akik, Akil, Akit, Akli, Alet, Atel, Atik, Ayet, Daye, Deli, Delk, Deyi, Diya, Diye, Edat, Edik, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elti, Etik, Etil, Etki, Etli, İade, İdea, İdil, İlik, İlke, İtki, Kail, Kale, Kati, Kedi, Keka,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ali, Alt, Ate, Ati, Dal, Dek, Dik, Dil, Eda, Edi, Ela, Elk, Eti, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İta, İti, İye, İyi, Kak, Kal, Kat, Kay, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kit, Lak, Ley, Tak, Tal, Tay,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, At, Ay, De, Ek, El, Et, Ey, İl, İt, Ke, Ki, La, Le, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.