DİYAGRAM (TDK)


1 . Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik.
2 . bitki bilimi Bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak.

Diyagram kelimesi baş harfi D son harfi M olan bir kelime. Başında D sonunda M olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi G , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi M . Başı D sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRINTI Nedir?


1 . Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, detay: "Az daha kuşku diyecektim herkes gibi. Oysa şüphe başka, kuşku başka şeydir. Bir ayrıntı sorunu ama neylersiniz ki dilin inceliği ayrıntılara dayanır."- H. Taner.
2 . Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat.
3 . tiyatro Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİM Nedir?


1 . Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.
2 . Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.
3 . biyoloji Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.
4 . denizcilik Rüzgârın yön değiştirmesi.
5 . matematik Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

GRAFİK Nedir?


1 . Çizge: "Almanağın dörtte üçü istatistik ve grafiklerle dolu idi."- M. Ş. Esendal.
2 . Biçim, desen veya çizgilerle gösterme: "Grafik sanatlar."- .

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

TASLAK Nedir?


1 . Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz: "Evet diye devam ettim, hikâyen henüz taslak hâlinde."- R. H. Karay.
2 . mecaz Usta olmadığı hâlde kendini ustaymış gibi göstermeye çalışan kimse.

A A D G M R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Diyagram,

7 Harfli Kelimeler

Yadigar,

6 Harfli Kelimeler

Garami,

5 Harfli Kelimeler

Agami, Arami, Ariya, Daima, Damar, Damga, Diyar, Drama, Gadir, Gayda, Gayri, Giray, Magri, Marda, Marya, Miyar, Yarda, Yarma,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Aday, Amir, Arda, Arma, Arya, Ayar, Ayma, Daim, Dair, Dama, Dara, Diya, Dram, Gama, Gard, Gayr, Gram, İdam, İmar, Maya, Mayi, Mira, Rami, Riya, Yama, Yara,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ama, Ara, Ari, Aya, Dam, Dar, Gam, Gar, Gri, İma, Mai, Mir, Ram, Ray, Yad, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, Ar, Ay, İm, Mi, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.