DİSKJOKEY (TDK)

Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plak veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse.

Diskjokey kelimesi baş harfi D son harfi Y olan bir kelime. Başında D sonunda Y olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi J , altıncı harfi O , yedinci harfi K , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Y . Başı D sonu Y olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARACILIĞIYLA Nedir?

Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla: "Ben bu işi Ahmet'in aracılığıyla yaptırdım."- .

BANT Nedir?


1 . Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole bant.
2 . Yara üzerine yapıştırılan özel olarak hazırlanmış ilaçlı küçük şerit.
3 . Ses alma aygıtlarında seslerin kaydı için kullanılan manyetik oksitli plastik veya selüloz şerit.

DİSK Nedir?


1 - Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için
1 kg. ağırlığında genellikle metal bir çemberle çevrelenmiş tahta ağırşak.
2 - Gramofon plağı.
3 - Omurları birbirine birleştiren ana madde.

DİSKO Nedir?

Diskotek.

DİSKOTEK Nedir?


1 . Plak, ses bandı koleksiyonu.
2 . Çalınan plak, bant vb. eşliğinde dans edilen kulüp, disko.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

PLAK Nedir?


1 . Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak: "Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta."- Y. K. Beyatlı.
2 . Metal nesne, plaka.

RADYO Nedir?


1 . Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi.
2 . Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş.
3 . Bu istasyonun yayınlarını alan araç: "Kasabanın matemine hürmet olarak bu akşam radyo susturulmuştu."- R. N. Güntekin.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAYIN Nedir?

Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo, televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat.

D E J K K O S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Diskjokey,

6 Harfli Kelimeler

Kodeks, Okside,

5 Harfli Kelimeler

Dikey, Dikse, Disko, Eksik, Jokey, Kesik, Keski, Kodes, Sikke, Siyek,

4 Harfli Kelimeler

Deyi, Disk, Diye, Edik, Eksi, Esik, Eski, Kedi, Okey, Seki, Yedi, Yeis,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dok, Edi, Eko, İde, İye, Kek, Kes, Kik, Kod, Kok, Koy, Oje, Sek, Sik, Ski, Soy, Yek, Yok,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, Es, Ey, İs, Je, Ke, Ki, Od, Ok, Oy, Se, Si, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.