DİRİLTMEK (TDK)

Dirilmesini sağlamak: "Bu hülyayı sokakta, evde, gece gündüz dirilttiler."- P. Safa.

Diriltmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİRİ Nedir?


1 . Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı: "Senin ölün değil, bana dirin lazım."- Ö. Seyfettin.
2 . Güçlü, zinde: "Diri bir adam."- .
3 . Solmamış, pörsümemiş: "Diri çiçek. Diri yaprak."- .
4 . Gereği kadar pişmemiş.

DİRİL Nedir?

Diriksel.

GECE Nedir?


1 - Güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süre, tün.
2 - Bu sürenin genellikle uykuya ayrılan bölümü.
3 - Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleri düzenlenen toplantı.
4 - Gece avlanan, geceleri uyumayan hayvan.
5 - Türlü nedenlerle oluşan karanlık.
6 - Sıkıntılı, zor dönem.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

HÜLYA Nedir?


1 . Tatlı düş, hayal: "Talihin kırkyılda bir karşıma çıkardığı saadet hülyasını tehlikede buldum."- H. E. Adıvar.
2 . eskimiş Kuruntu.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SOKAK Nedir?

İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol: "Biraz sonra şehrin bütün sokaklarında süvariler dörtnala koşmaya başladılar."- Ö. Seyfettin.

D E K L M R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Diriltmek,

8 Harfli Kelimeler

Diktirme, Dirilmek, Diriltme, Ditilmek, İrkiltme,

7 Harfli Kelimeler

Demirli, Dikilme, Direkli, Dirilme, Ditilme, Emirlik, İrkilme, İtilmek, Kiremit, Kredili, Mertlik, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Demiri, Demlik, Derili, Dertli, Dilmek, Direkt, Dirlik, Ditmek, Edimli, Etkili, İkilem, İletim, İletki, İtilme, Kirtil, Likide, Metrik, Ritmik, Tekdir, Tekmil, Temlik, Terlik, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Demir, Demli, Derik, Dikel, Dikim, Dikit, Dikme, Dikte, Dilek, Dilim, Dilme, Direk, Diril, Dirim, Ditme, Ekili, Emlik, Erkli, Erlik, Etlik, İklim, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İtlik, İtmek, Kerim, Kerti, Kiler, Kilim, Kilit, Kirde, Kiril,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deri, Derk, Dert, Dimi, Diri, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, Etik, Etil, Etki, Etli, İdil, İlik, İlim, İlke, İlme, İmdi, İtki, İtme, Kedi, Kile, Kimi, Krem, Liet, Lime, Meri,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Edi, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.