DİRENİM (TDK)


1 . Direnme işi, inat, taannüt.
2 . ekonomi, hukuk Temerrüt.

Direnim kelimesi baş harfi D son harfi M olan bir kelime. Başında D sonunda M olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi M . Başı D sonu M olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİRENME Nedir?

Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme.

EKONOMİ Nedir?


1 . İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat: "Almanya akılalmaz bir çabuklukla yeniden kalkındı, ekonomisini çelikleştirdi, parasını altın yaptı."- T. Buğra.
2 . Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.
3 . Tutum.

HUKUK Nedir?


1 - Haklar, insan varlığına temel oluşturan hak ve adalet kavramı.
2 - İnsan ve yurttaşlık haklarını kuram ve uygulama açısından uygulayan bilim.
3 - Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, tüze.
4 - Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü.
5 - Haklar.
6 - Ahbaplık, dostluk.

İNAT Nedir?


1 . Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim: "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir."- T. Buğra.
2 . Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme: "İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat, halk ağzında İnatçı.

TAANNÜT Nedir?

Direnme, ayak direme, inat etme, direnim.

TEMERRÜT Nedir?


1 . Dikkafalılık, kafa tutma, direnme.
2 . ekonomi, hukuk Ek faiz ödememe durumu.
3 . ekonomi, hukuk Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.

D E M N R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Direnim, İndirme,

6 Harfli Kelimeler

Demiri, Dineri, Edinim, Minder,

5 Harfli Kelimeler

Demin, Demir, Denim, Derin, Dinme, Diren, Dirim, Ermin, İmren, Nedim,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Deri, Dimi, Dine, Dini, Diri, Dren, Edim, Emin, Emir, Enir, Erim, Erin, İmdi, İndi, İnme, İrin, Meni, Meri, Mide, Midi, Mine, Mini, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Din, Edi, İde, İni, İri, Men, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, En, Er, İm, İn, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.