DİRENİŞ (TDK)

Direnme işi, karşı koyma, dayanma, mukavemet: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

Direniş kelimesi baş harfi D son harfi Ş olan bir kelime. Başında D sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ş . Başı D sonu Ş olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

ÇETİN Nedir?

Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, zor, müşkül: "Bu karar aileyi bozup dağıtacak şiddetli, çetin bir karar olabilir mi?"- M. Ş. Esendal.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DİRENİŞ Nedir?

Direnme işi, karşı koyma, dayanma, mukavemet: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DİRENME Nedir?

Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme.

HAŞİN Nedir?

Sert, kırıcı, gönül kırıcı: "Bu ağlamayacak kadar keskin, sert, haşin çocuk yüzü birdenbire bir yağmur gibi ağlamaya başladı."- S. F. Abasıyanık.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

MUKAVEMET Nedir?


1 - Dayanma, karşı durma, karşı koyma.
2 - Direnme, direniş, dayanırlık, direnç.
3 - Direnç.

YÜREK Nedir?


1 . Kalp.
2 . Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül: "Fazıla Hanım'ın elleri terliyor, yüreği sarsılıyordu."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kupa (I).
4 . mecaz Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret: "Bu iş yürek ister."- .
5 . mecaz Acıma duygusu: "Ona merhume demek bile yürek parçalayıcı bir şeydir."- R. N. Güntekin.
6 . halk ağzında Mide, karın, iç: "Ayşe Hanım, kahveciden limon şekeri almış, yürek ferahlatır diye uzatıyor."- S. M. Alus.

D E N R İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Direniş,

6 Harfli Kelimeler

Dineri, Şirden,

5 Harfli Kelimeler

Derin, Diniş, Diren, Neşir, Şirin,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Deri, Dine, Dini, Diri, Dişi, Dren, Enir, Erin, Eriş, İndi, İniş, İrin, Şeni, Şeri, Şiir,

3 Harfli Kelimeler

Din, Diş, Edi, İde, İni, İri, Niş, Şen, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

De, En, Er, Eş, İn, İş, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.