DİREMEK (TDK)


1 . Bir şeyi dikine koymak, dayamak, durdurmak.
2 . (-e), mecaz Direnmek, karşı koymak, inat etmek, ısrar etmek.

Diremek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı D sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAYAMAK Nedir?


1 . Yaslamak: "Sol kolunu yürürken hep kalçasına dayardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak: "Kürekleri iskeleye dayayarak bütün hızıyla itti."- S. F. Abasıyanık.
3 . Korkutmak için hızla, öfkeyle yaklaştırmak, uzatmak: "Mektubu gözüne dayadı. Bıçağı göğsüne dayadı."- .
4 . (-e) Varmak, ulaşmak.
5 . mecaz Kalitesiz, kötü veya çürük bir malı, gizlice iyi olanların arasına katıp müşteriye satmak.
6 . (-e), teklifsiz konuşmada Vakit geçirmeden, bekletmeden vermek: "Tezgâha giden garson, önüme koca bir kadeh rakı dayadı."- O. C. Kaygılı.
7 . (-i), halk ağzında Kapı veya pencereyi ardına kadar açmak.

DİKİNE Nedir?


1 . Dikey olarak, diklemesine: "Alnı da bir enlemesine, bir dikine kırış kırış oluyordu."- T. Buğra.
2 . mecaz İnadına.

DİREN Nedir?

Dirgen.

DİRENME Nedir?

Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme.

DİRENMEK Nedir?

Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek, taannüt etmek: "Çantayı almak isterlerse sakın direnme, ver."- T. Buğra.

DURDURMAK Nedir?

Durmasını sağlamak: "Elini kaldırarak otobüsü durdurdu."- R. N. Güntekin.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

ISRAR Nedir?

Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma: "Fakat o, perde perde ısrarı artırıyor, ağlıyor, lalamın çıplak ayaklarını öpmeye kalkıyordu."- R. N. Güntekin.

İNAT Nedir?


1 . Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim: "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir."- T. Buğra.
2 . Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme: "İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat, halk ağzında İnatçı.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

KOYMAK Nedir?


1 - Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek.
2 - Eklemek, katmak.
3 - (Bedeni) Bir yere yerleştirmek, dokunmak.
4 - (Bir kimseyi, hayvanı) Bir yere kapatmak.
5 - Bir kimseyi bir kimseye bırakmak, emanet etmek.
6 - Bırakmak, terk etmek.
7 - Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.
8 - Bırakmak.
9 - (Para için) Biriktirmek; yatırmak.
10 - (İmza, tarih, adres) Yazmak. 1
1 - Uyulması gereken kuralları saptamak, ortaya çıkarmak. 1
2 - Etkilemek, dokunmak. 1
3 - (Bütçede) Bir şey ya da kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. 1
4 - Pişmesi, ısınması için yemeği vb.'yi ocağın üzerine yerleştirmek. 1
5 - Bir kimseyi bir şey yerine koymak, onu öyle görmek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

D E E K M R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Diremek,

6 Harfli Kelimeler

Dermek, Direme, Erimek, Kerime,

5 Harfli Kelimeler

Demek, Demir, Derik, Derme, Dikme, Direk, Erdek, Erdem, Erime, Ermek, İrkme, Keder, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Kerim, Kirde, Kredi, Merek,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Dere, Deri, Derk, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekme, Emek, Emik, Emir, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, Kedi, Keme, Kere, Krem, Meke, Meri, Mide, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Ede, Edi, Eke, Erk, İde, Kem, Ker, Kim, Kir, Mir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, Er, İm, Ke, Ki, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.