DİREKSİYON (TDK)

Taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç.

Direksiyon kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi N . Başı D sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOĞRULTU Nedir?


1 . Yön, istikamet: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda ... devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.
2 . Tutulan, izlenen yol.
3 . matematik Paralel olmayan iki sonsuz doğruyu birbirinden ayırt ettiren durum: "Düz gittiği veya geldiği düşünülen bir okun uzayda kalan izi, okun doğrultusunu gösterir."- .
4 . matematik Belli bir sonsuz doğrunun belirttiği tek yol, istikamet.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENEK Nedir?

Mekanizma.

TAŞIT Nedir?

Taşıma aracı.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YÖNELTEÇ Nedir?


1 . Direksiyon.
2 . Bisikletin ön tekerlek maşası üstüne bağlanmış, iki elle kullanılan yön değiştirme aracı, gidon.

D E K N O R S Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Direksiyon,

8 Harfli Kelimeler

Diksiyon,

7 Harfli Kelimeler

Dikensi, Edisyon,

6 Harfli Kelimeler

Dikine, Dineri, Dirsek, Eriksi, Eriyik, İndeks, İronik, İyonik, Kendir, Kodein, Konser, Konsey, Nikris, Okside, Orkide, Redoks, Sendik, Sinyor, Sirken, Soneri,

5 Harfli Kelimeler

Dekor, Denyo, Derik, Derin, Diken, Dikey, Dikse, Dinek, Direk, Diren, Direy, Disko, Dorse, Eksin, Erkin, Eroin, Esrik, İksir, İndis, İroni, İrsen, Kendi, Kesin, Kesir, Kirde, Kodes, Korse, Kredi, Nesir, Oniks, Reyon, Sedir, Senir, Serik, Serin, Seyir, Sidik, Sinek, Sinik, Sinir,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Denk, Deri, Derk, Ders, Deyi, Dine, Dini, Dink, Diri, Disk, Diye, Done, Dren, Edik, Ekin, Eksi, Enik, Enir, Erik, Erin, Eros, Esik, Esin, Esir, Eski, İken, İkon, İndi, İnek, İnik, İrin, İris, İyon, Kedi, Koni, Kron, Kros, Nesi, Niye,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Din, Dok, Don, Edi, Eko, Erk, İde, İki, İni, İri, İrs, İye, İyi, Ker, Kes, Kin, Kir, Kod, Kor, Koy, Ney, Ons, Rey, Sek, Sen, Ser, Sik, Sin, Ski, Son, Soy, Yek, Yen, Yer, Yok,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, En, Er, Es, Ey, İn, İs, Ke, Ki, Ne, Od, Ok, On, Oy, Re, Se, Si, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.