DİREKLİK (TDK)

Direk yapmaya elverişli (ağaç).

Direklik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı D sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİREK Nedir?


1 . Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek: "Kayıkçı yelkeni açmak için ilkin direği yerine oturtmalıdır."- S. Birsel.
2 . Sütun.

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

D E K K L R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Direklik,

7 Harfli Kelimeler

Direkli, Eriklik, Kredili,

6 Harfli Kelimeler

Derili, Diklik, Dirlik, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Derik, Dikel, Dilek, Direk, Diril, Ekili, Erkli, Erlik, İleri, Kelik, Kerki, Kiler, Kirde, Kiril, Kirli, Kredi, Lider, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deri, Derk, Diri, Edik, Ekli, Elik, Erik, Eril, İdil, İlik, İlke, Kedi, Kile, Klik,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Er, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.