DİRAYETSİZLİK (TDK)

Dirayetsiz olma durumu.

Dirayetsizlik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİRAYETSİZ Nedir?

Yeteneksiz, beceriksiz.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

A D E K L R S T Y Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Dirayetsizlik,

12 Harfli Kelimeler

Riayetsizlik,

11 Harfli Kelimeler

İdaresizlik, İradesizlik,

10 Harfli Kelimeler

Dertsizlik, Dirayetsiz, Tedariksiz,

9 Harfli Kelimeler

Dirayetli, Dirliksiz, Dirsizlik, İstiridye, Kalitesiz, Kayserili, Riayetsiz, Tedarikli, Yersizlik, Yezidilik,

8 Harfli Kelimeler

Dairesiz, Deliksiz, Direksiz, Diriksel, Diyalekt, Elastiki, Ersizlik, İdaresiz, İdealist, İdealsiz, İdraksiz, İktisadi, İltisaki, İradesiz, İrsaliye, İskitler, İstikraz, Kadersiz, Kadiriye, Kaidesiz, Kilitsiz, Kraliyet, Kredisiz, Krizalit, Likidite, Seyirlik, Taksirli, Tasdikli, Tazyikli, Terliksi, Terzilik, Yetkisiz, Yezitlik,

7 Harfli Kelimeler

Aidiyet, Ailesiz, Aksedir, Asrilik, Daireli, Derslik, Dertsiz, Destari, Dirayet, Direkli, Dirilik, Diyaliz, Eksilti, Elastik, Eristik, Esirlik, Etkisiz, İadesiz, İdareli, İkizler, İktidar, İliksiz, İlistir, İltisak, İradeli, İradiye, İrsiyet, İstekli, İsterik, İstiare, İstikra, Kadirli, Kaideli, Karides, Kasiyer, Kayseri, Kesirli, Kiyaset, Kredili, Kristal,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Adliye, Akliye, Aktris, Aleksi, Ardiye, Ariyet, Asetik, Asilik, Askeri, Asliye, Derili, Dertli, Destar, Dikili, Dilsiz, Direkt, Dirlik, Dirsek, Disket, Dizili, Dizlik, Ekstra, Eriksi, Eriyik, Erksiz, Esatir, Etkili, İadeli, İkizli, İktiza, İletki, İliksi, İlkyaz, İrilik, İsilik, İsteka, İsteri, İstida, İstika,

5 Harfli Kelimeler

Adres, Akide, Alize, Altes, Aside, Asker, Astik, Azeri, Daire, Dasit, Deist, Dekar, Delik, Delta, Derik, Derya, Detay, Dikel, Dikey, Dikit, Dikiz, Dikse, Dikta, Dikte, Dilek, Dilsi, Direk, Direy, Diril, Diyar, Diyet, Diyez, Dizek, Dizel, Ekili, Eksiz, Erika, Erkli, Erlik, Ersiz,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Adil, Adli, Aile, Akil, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alet, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Atik, Ayet, Azil, Azit, Dair, Dart, Daye, Deli, Delk, Deri, Derk, Ders, Dert, Derz, Deyi, Diri, Disk, Diya, Diye, Dize, Dizi, Edat, Edik, Ekli,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Aks, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Arz, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Dal, Dar, Daz, Dek, Dik, Dil, Diz, Eda, Edi, Ela, Elk, Erk, Eti, Eza, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İrs, İsa, İta, İti, İye,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, As, At, Ay, Az, De, Ek, El, Er, Es, Et, Ey, İl, İs, İt, İz, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.