DİPÇİKLENMEK (TDK)

Dipçikle vurulmak.

Dipçiklenmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi P , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİPÇİK Nedir?

Tüfek vb. silahların namlu gerisinde bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasını veya tabancanın elle kavranmasını sağlayan taban bölümü: "Canı çıkıncaya kadar dipçiklerle dövdüler."- Ö. Seyfettin.

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

VURULMA Nedir?

Vurulmak durumu.

VURULMAK Nedir?


1 . Vurma işine konu olmak: "Yatak odasının kapısı vuruluyordu."- M. C. Kuntay.
2 . (-e), mecaz Âşık olmak, gönül kaptırmak, sevdalanmak: "Kim söylemiş beni / Süheyla'ya vurulmuşum diye."- O. V. Kanık.

D E E K K L M N P Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Dipçiklenmek,

11 Harfli Kelimeler

Dipçiklemek, Dipçiklenme,

10 Harfli Kelimeler

Çekinilmek, Dipçikleme,

9 Harfli Kelimeler

Çekinilme, Denkçilik, Diklenmek, Edinilmek, Emekçilik, İkilenmek, İpildemek, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekinmek, Çekmelik, Çimenlik, Delinmek, Deneklik, Denilmek, Dikelmek, Dikenlik, Dikilmek, Diklenme, Dikmelik, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Diplemek, Edinilme, Epidemik, İçlenmek, İkilemek, İkilenme, İpildeme, İpilemek, Kendilik,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekimli, Çekinik, Çekinme, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çilemek, Çimenli, Delinme, Deminki, Denilme, Denklem, Denklik, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilekçe, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinçlik, Dinelme, Dinleme, Dipleme, Edilmek, Edinmek, Ekilmek, Ekinlik, Ekmekçi, Elimine, Endemik, Epidemi, İçilmek, İçlenme, İkileme, İlenmek, İneklik, İnilmek, İnlemek,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeneli, Çileme, Çimdik, Delmek, Demlik, Denkçi, Denmek, Dikine, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Dipçik, Edepli, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, İçilme, İçinde, İkilem, İlenme, İlinek, İnekçi, İnilme, İnleme, İnmeli, İpekçi, İpekli, Keçeli,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çekek, Çekel, Çekem, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çenek, Çepel, Çepin, Çepni, Çilek, Çimek, Çimen, Çinli, Çipil, Delik, Delme, Demeç, Demek, Demin, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Dikçe, Dikeç, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çile, Çine, Çini, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dimi, Dinç, Dine, Dini, Dink, Edep, Edik, Edim, Edip, Ekim, Ekin, Ekip, Ekli, Ekme, Elçi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çip, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Dip, Ede, Edi, Eke, Elk, Epe, İde, İki, İle, İlk, İnç, İni, Kek, Kel, Kem, Kep, Kik, Kil, Kim, Kin, Kip, Lep, Lim, Meç, Men, Mil, Nem, Nim, Peç, Pek, Piç,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, El, Em, En, İç, İl, İm, İn, İp, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.