DİPÇİKLEMEK (TDK)

Dipçikle vurmak.

Dipçiklemek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi P , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİPÇİK Nedir?

Tüfek vb. silahların namlu gerisinde bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasını veya tabancanın elle kavranmasını sağlayan taban bölümü: "Canı çıkıncaya kadar dipçiklerle dövdüler."- Ö. Seyfettin.

VURMA Nedir?

Vurmak işi.

VURMAK Nedir?


1 - Elini ya da elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla indirmek.
2 - Ses çıkarmak için, bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca değdirmek.
3 - Sapmak, yönelmek.
4 - Etkisi bir yere kadar uzanmak, sokulmak, girmek, duyulmak, yansımak, °aksetmek.
5 - Hızla değmek, çarpmak.
6 - Çarpma işlemini yapmak.
7 - Sürmek.
8 - Bağlamak, takmak, koymak.
9 - Olduğundan başka bir biçime çevirmek ya da olduğundan başka biçimdegörünmek.
10 - Batıcı ya da kesici cisimleri saplamak, kakmak. 1
1 - Uygulamak, basmak, koymak. 1
2 - Çok etki etmek, yaralamak. 1
3 - Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak. 1
4 - argo Herhangi bir biçimde yolsuzca para almak, soymak. 1
5 - İçki içmek. 1
6 - Amaçladığı şeye rast getirmek. 1
7 - Hızla çarpmak. 1
8 - Silahla yaralamak, öldürmek. 1
9 - Dokunmak, hasta etmek.
20 - (Soğuk, dolu gibi şeyler için) Zarar vermek. 2
1 - Vuru durumunda olmak, çarpmak. 2
2 - Çıkmak, isabet etmek. 2
3 - Üzerinde görünmek, üzerine düşmek. 2
4 - Desteklemek, dayamak. 2
5 - Çıkmak, görünmek. 2
6 - Sırtına, omzuna yerleştirmek ya da bir şeyi başka bir şey üzerine koymak. 2
7 - Tavla oyununda pulu kırmak.

D E E K K L M P Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Dipçiklemek,

10 Harfli Kelimeler

Dipçikleme,

9 Harfli Kelimeler

Emekçilik, İpildemek,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekmelik, Dikelmek, Dikilmek, Dikmelik, Diplemek, Epidemik, İkilemek, İpildeme, İpilemek,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekimli, Çekmeli, Çilemek, Dikelme, Dikilme, Dilekçe, Dilemek, Dipleme, Edilmek, Ekilmek, Ekmekçi, Epidemi, İçilmek, İkileme, İpileme, İplemek, Keçilik, Kelepçi, Kemikli, Kepçeli, Kepekçi, Kepekli,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelmek, Çelmik, Çileme, Çimdik, Delmek, Demlik, Diklik, Dikmek, Dileme, Dilmek, Dipçik, Edepli, Edilme, Edimli, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, İçilme, İkilem, İpekçi, İpekli, Keçeli, Kelime, Kemlik, Kepmek, Kimlik, Kiplik, Klikçi, Likide, Melike, Peçeli, Peklik, Piçlik, Pideli,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çekek, Çekel, Çekem, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çepel, Çilek, Çimek, Çipil, Delik, Delme, Demeç, Demek, Demli, Dikçe, Dikeç, Dikel, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilme, Dipli, Ekili, Eklem, Ekmek, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, İçlem, İçlik, İçmek, İklim,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Deli, Delk, Deme, Dimi, Edep, Edik, Edim, Edip, Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Elçi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Epik, İçel, İçim, İçki, İçli, İçme, İdil, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İmdi, İpçi, İpek,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çip, Dek, Dem, Dik, Dil, Dip, Ede, Edi, Eke, Elk, Epe, İde, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kep, Kik, Kil, Kim, Kip, Lep, Lim, Meç, Mil, Peç, Pek, Piç, Pik, Pil, Pim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, El, Em, İç, İl, İm, İp, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.