DİNSİZLİK (TDK)

Dinsiz olma durumu: "Nasıldan, niçinden uzaktır davranışlarım; din de umurumda değil, dinsizlik de."- T. Oflazoğlu.

Dinsizlik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DİNSİZ Nedir?


1 . Dinî inancı olmayan.
2 . mecaz Acımasız.

DİNSİZLİK Nedir?

Dinsiz olma durumu: "Nasıldan, niçinden uzaktır davranışlarım; din de umurumda değil, dinsizlik de."- T. Oflazoğlu.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

NİÇİN Nedir?

Hangi amaçla, hangi sebeple, neden, niye: "Sen misin Çalıkuşu, dedi, niçin böyle kendi kendine yavaş yavaş yürüyorsun?"- R. N. Güntekin.

OFLAZ Nedir?

İyi, güzel, mükemmel.

UMUR Nedir?

Aldırış etme, önem verme: "Kim aldırır? Annesi umurumda mıydı benim?"- A. İlhan.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

D K L N S Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dinsizlik,

7 Harfli Kelimeler

İliksiz, Sidikli, Sizinki,

6 Harfli Kelimeler

Dikili, Dilsiz, Dinsiz, Dizili, Dizlik, İkindi, İkizli, İliksi, İsilik, İzinli, Kinsiz, Sinlik,

5 Harfli Kelimeler

Dikiz, Dilsi, Dinli, Dizin, İkili, İlkin, İndis, İznik, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kinli, Sidik, Silik, Silki, Sinik,

4 Harfli Kelimeler

Dini, Dink, Disk, Dizi, İdil, İkiz, İlik, İndi, İnik, İsli, İzin, Kils, Link, Sili, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Dik, Dil, Din, Diz, İki, İlk, İni, Kil, Kin, Sik, Sin, Siz, Ski, Zil,

2 Harfli Kelimeler

İl, İn, İs, İz, Ki, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.