DİNLENDİRİCİ (TDK)

Dinlendirme özelliği olan.

Dinlendirici kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

C D D E L N N R İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Dinlendirici,

11 Harfli Kelimeler

Dilendirici,

7 Harfli Kelimeler

Dilenci, İlerici, İndinde, Leninci,

6 Harfli Kelimeler

Cidden, Delici, Derici, Derili, Dineri, Dirice, Ecinni, İrinli,

5 Harfli Kelimeler

Cenin, Ciddi, Cinli, Denli, Derin, Dicle, Dilci, Dince, Dinci, Dinen, Dinli, Diren, Diril, İleri, İncil, İncir, İrice, Lider, Linin, Nicel,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cide, Deli, Deni, Deri, Dide, Dine, Dini, Diri, Dren, Ecir, Elci, Enir, Enli, Eril, Erin, İdil, İnce, İnci, İndi, İrin, Lice, Neci, Nice, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Dil, Din, Edi, İde, İle, İni, İri, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, El, En, Er, İl, İn, Le, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.