DİMİNUENDO (TDK)


1 . Müzik parçasının başında ">" işaretiyle gösterilen nota terimi.
2 . zarf (diminue'ndo) Sesi gittikçe azaltarak.

Diminuendo kelimesi baş harfi D son harfi O olan bir kelime. Başında D sonunda O olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi U , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi O . Başı D sonu O olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİTTİKÇE Nedir?

Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek: "Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu."- R. N. Güntekin.

GÖSTERİLEN Nedir?

Göstergenin kavram yönü, gösterenle birleşerek göstergeyi oluşturan içerik.

İŞAR Nedir?

Yazı ile bildirme.

İŞARET Nedir?


1 - İm.
2 - Belirti, gösterge, °alamet.
3 - El, yüz hareketleriyle gösterme.

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

NOTA Nedir?


1 . Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret: "Saz sesleri bazen aynı notaları, ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Muhtıra: "Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta, Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim."- Atatürk.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

TERİM Nedir?


1 . Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay.
2 . mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

D D E M N N O U İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Diminuendo,

7 Harfli Kelimeler

Didinme, İndinde,

6 Harfli Kelimeler

Edinim, Monden, Neodim,

5 Harfli Kelimeler

Demin, Denim, Didim, Didon, Dinen, Dinme, Nedim, Numen,

4 Harfli Kelimeler

Demo, Deni, Dide, Dimi, Dine, Dini, Done, Edim, Emin, İmdi, İndi, İnme, Meni, Mide, Midi, Mine, Mini, Mudi, Muin, Neon, Nine, Odun, Onum, Umde,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Din, Don, Dun, Edi, İde, İni, Men, Nem, Nim, Nom, Udi,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Em, En, İm, İn, Me, Mi, Ne, Od, Om, On, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.