DİLME (TDK)


1 . Dilmek işi.
2 . Dört köşe kesilmiş ağaç.

Dilme kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi M , beşinci harfi E . Başı D sonu E olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

DİLME Nedir?


1 . Dilmek işi.
2 . Dört köşe kesilmiş ağaç.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

KÖŞE Nedir?


1 - Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, °zaviye.
2 - İki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
3 - İki sokağın kesiştiği yer.
4 - Bölüm, yer ya da yan.
5 - Kuytu, tenha ya da ücra yer.
6 - Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
7 - Ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, °korner.

D E L M İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Demli, Dilme,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Edim, Elim, İlme, Lime, Mide,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Edi, İde, İle, Lim, Mil,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, İl, İm, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.