DİLMAÇ (TDK)

Çevirmen: "Almanyalı ile anlaşabilmek için bu Maltalıyı dilmaç olarak tutmuşlar."- M. Ş. Esendal.

Dilmaç kelimesi baş harfi D son harfi Ç olan bir kelime. Başında D sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi Ç . Başı D sonu Ç olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİRME Nedir?


1 . Çevirmek işi, tedvir: "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar."- H. E. Adıvar.
2 . Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay.
3 . sıfat Çevrilmiş, tercüme edilmiş: "Fransızcadan çevirme bir eser."- .
4 . halk ağzında Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar: "Evlerinin önü yüksek çevirme / Kadir Mevla'm bugünlük de ayırma"- Halk türküsü.
5 . askerlik Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
6 . müzik Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

ÇEVİRMEN Nedir?


1 . Konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, dragoman.
2 . Herhangi bir metni bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, mütercim: "Çevirmen güncel çalışmaları nedeniyle bu romandan sık sık uzaklaşmak durumunda kalıyordu."- S. İleri.

DİLMAÇ Nedir?

Çevirmen: "Almanyalı ile anlaşabilmek için bu Maltalıyı dilmaç olarak tutmuşlar."- M. Ş. Esendal.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

MALT Nedir?

Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa.

A D L M Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Dilmaç,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Alim, Amil, Daim, İdam, İlaç, İlam, İmal, İmla, Mail, Malç, Mali,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ali, Çal, Çam, Çil, Çim, Dal, Dam, Dil, İla, İma, Lam, Lim, Maç, Mai, Mal, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Al, Am, İç, İl, İm, La, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.