DİLLENDİRMEK (TDK)


1 . Biri hakkında dedikodu yapılmasına sebep olmak.
2 . Bir şeyi söz ile ifade etmek, söylemek.

Dillendirmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

DEDİKODU Nedir?

Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma, kılükal: "Kız aleyhine hiçbir aykırı dedikodu çıkmadı."- A. Gündüz.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

HAKKINDA Nedir?

İlgili olarak, üzerine: "Kocasının sağlığı hakkında bilgi istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İFADE Nedir?


1 . Anlatım: "Güzel bir ifade."- .
2 . Deyiş, söyleyiş: "Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım."- S. M. Alus.
3 . Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü: "Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu."- S. F. Abasıyanık.
4 . hukuk Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama: "Onun ifadesini henüz dosyada görmedim."- A. İlhan.
5 . felsefe Dışa vurum.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

SÖYLEMEK Nedir?


1 . Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak: "Bu konak için de yine senelerden beri aynı şeyi söylerim."- R. N. Güntekin.
2 . Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak: "Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar."- S. F. Abasıyanık.
3 . Yapılmasını istemek: "Biraz sonra nazırın yine beni istediğini söylediler."- F. R. Atay.
4 . (nsz) Türkü, şarkı vb. okumak: "Kanto söyler gibi hareketler ve taklitlerle söylediği şarkılar pek eğlenceli şeylerdi."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Yazmak, düzmek: "Şiir söylemek."- .
6 . (-e) Haber vermek: "Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler."- A. Ş. Hisar.
7 . (-i, -e) Önceden bildirmek, tahmin etmek: "Bir değil iki tane olduğunu size söylemiştim."- R. H. Karay.
8 . (nsz), mecaz Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak: "Ne söyler bu türküler / Ay karanlık gecelerde yüzen gemiler."- N. Cumalı.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

D D E E K L L M N R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Dillendirmek,

11 Harfli Kelimeler

Deldirilmek, Dilendirmek, Dillendirme,

10 Harfli Kelimeler

Deldirilme, Didiklenme, Dilendirme, Direnilmek, Erdemlilik,

9 Harfli Kelimeler

Deldirmek, Didikleme, Dillenmek, Dindirmek, Direnilme, Edinilmek, İliklenme, Kilermeni, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Dedirmek, Deldirme, Delinmek, Delirmek, Denilmek, Denlilik, Derilmek, Derinlik, Didilmek, Didinmek, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dillenme, Dindirme, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Dirilmek, Edinilme, Edirneli, Erdenlik, İkilenme, İlikleme, İndirmek, Kirlenme, Liderlik, Mendilli, Mendirek, Nemlilik,

7 Harfli Kelimeler

Dedelik, Dedirme, Delikli, Delilik, Delinme, Delirme, Deminki, Demirli, Denilme, Denklem, Derilme, Didilme, Didinme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Dirilme, Edilmek, Edinmek, Eklemli, Elimine, Emirlik, Endemik, Enlilik, Erdemli, Erillik, Erinlik, Erinmek, İkileme, İlenmek, İleride,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demlik, Denmek, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikine, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dimdik, Dineri, Dinmek, Direme, Dirlik, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edirne, Ekilme, Eldeli, Elemli, Emekli, Erimek, Erinme, Ermeni, İkilem, İlenme, İlinek, İnilme, İnleme, İnmeli, Kelime, Kendir,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Didim, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Dinek, Dinli, Dinme, Direk, Diren, Diril, Dirim, Ekili, Eklem, Ekler, Elden, Ellik, Elmek, Emlik, Ender, Enlem, Erdek,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dide, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.