DİLLENDİRME (TDK)


1 . Dillendirmek işi.
2 . edebiyat İntak.

Dillendirme kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı D sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİLLENDİRMEK Nedir?


1 . Biri hakkında dedikodu yapılmasına sebep olmak.
2 . Bir şeyi söz ile ifade etmek, söylemek.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

İNTAK Nedir?


1 - Konuşturma, söyletme.
2 - İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, dillendirme.

D D E E L L M N R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Dillendirme,

10 Harfli Kelimeler

Deldirilme, Dilendirme,

9 Harfli Kelimeler

Direnilme,

8 Harfli Kelimeler

Deldirme, Dillenme, Dindirme, Edinilme, Edirneli, Mendilli,

7 Harfli Kelimeler

Dedirme, Delinme, Delirme, Demirli, Denilme, Derilme, Didilme, Didinme, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Direnim, Direnme, Dirilme, Elimine, Erdemli, İleride, İndirme, Rendeli, Rimelli,

6 Harfli Kelimeler

Demiri, Dereli, Derili, Derlem, Dileme, Dineri, Direme, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edirne, Eldeli, Elemli, Erinme, Ermeni, İlenme, İnilme, İnleme, İnmeli, Lineer, Medeni, Mendil, Minder, Mineli, Nedime, Nereli,

5 Harfli Kelimeler

Delil, Delme, Demin, Demir, Demli, Denim, Denli, Denme, Derin, Derme, Didim, Dilim, Dilli, Dilme, Dinli, Dinme, Diren, Diril, Dirim, Elden, Ender, Enlem, Erdem, Erden, Erime, Ermin, İleri, İmren, Lider, Milel, Milli, Milli, Nedim, Neler, Nemli, Remel, Remil, Rende, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Deli, Deme, Deni, Dere, Deri, Dide, Dimi, Dine, Dini, Diri, Dren, Eder, Edim, Elde, Elem, Elim, Elli, Emel, Emen, Emin, Emir, Enir, Enli, Eren, Eril, Erim, Erin, Erme, İdil, İlim, İlle, İlme, İmdi, İndi, İnme, İrin, Lime, Meni, Meri,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Din, Ede, Edi, İde, İle, İni, İri, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.