DİLLEŞMEK (TDK)


1 . Karşılıklı tatlı tatlı söyleşmek.
2 . (nsz), halk ağzında Dırlaşmak.

Dilleşmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı D sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DIRLAŞMAK Nedir?

Kavga etmek, ağız kavgası etmek, dilleşmek.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

KARŞILIKLI Nedir?


1 . İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil: "Karşılıklı yardım. Karşılıklı saygı."- .
2 . Birbirine karşı bulunan: "Salıncağın üzerinde karşılıklı ayakta duran kızlar, fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı.
3 . zarf Birbirlerine karşılık olarak: "Çevredeki halk ise iki olmuş, bir kısmı satana, öbürü alana yardım ediyor; karşılıklı bağrışıyorlar."- R. H. Karay.
4 . zarf Birbiriyle ilgili olarak.

SÖYLEŞME Nedir?

Söyleşmek işi.

SÖYLEŞMEK Nedir?


1 . Karşılıklı konuşmak, hasbihâl etmek, sohbet etmek: "Tanıdıklardan biri rast gelirse durup konuşmak, söyleşmek, dedikodu etmek de var."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir işin nasıl yapılması gerektiği konusunda konuşmak, müzakere etmek.

TATLI Nedir?


1 . Şeker tadında olan: "Tatlı nar. Tatlı elma."- .
2 . Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen: "Tatlı su. Tatlı salatalık."- .
3 . isim Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek: "Baklava, revani, lokma birer tatlıdır."- .
4 . zarf Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla: "Ne tatlı bakıyordu."- .
5 . mecaz İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren: "Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı."- Y. Z. Ortaç.

D E E K L L M İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dilleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Deşilmek, Dikleşme, Dilleşme, Dişlemek,

7 Harfli Kelimeler

Deşilme, Dikelme, Dilemek, Dişemek, Dişleme, Edilmek, Eklemli, Eşilmek, İşlemek, Killeme, Meşelik,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Demlik, Deşmek, Dileme, Dillek, Dilmek, Dişeme, Dişlek, Edilme, Ekilme, Ekşime, Eldeli, Elemli, Emekli, Eşilme, İşemek, İşleme, Kelime, Keşide, Lekeli, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demli, Deşik, Deşme, Dikel, Dikme, Dilek, Dilme, Eklem, Ellik, Elmek, Emlik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İlkel, İlmek, İmlek, İşeme, İşlek, İşlem, Kelem, Keleş, Kelle, Kelli, Klişe, Melek, Meleş, Melik, Milel, Şekel, Şekil, Şelek, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İlke, İlle, İlme, Kedi, Kele, Keme, Kile, Leke, Lime, Meke, Meşe, Meşk, Mide, Şike, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Leş, Lim, Mil, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Eş, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.