DİLBASAN (TDK)


1 . Hekimlerin boğazı görebilmek için dili bastırdıkları araç.
2 . Ecza karıştırmakta kullanılan yassı araç.

Dilbasan kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı D sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BASTI Nedir?

Kıyma ile pişirilmiş sebze: "Kabak bastısı. Patlıcan bastısı."- .

BOĞA Nedir?

Damızlık erkek sığır.

BOĞAZ Nedir?


1 . Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak: "Ses, ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir."- Ö. Seyfettin.
2 . Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm: "Şişenin boğazı. Testinin boğazı."- .
3 . İki dağ arasında dar geçit, derbent: "Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu."- F. F. Tülbentçi.
4 . Yedirip içirme yükümü, iaşe: "İşçilerin boğazı bizden olacak."- .
5 . mecaz Yiyeceği içeceği sağlanan kimse: "Hayat zor anne, kaç boğazız evde, ağabeyim hangi birimize yetişsin."- A. Kulin.
6 . mecaz Yeme içme: "Boğazına düşkün."- .
7 . coğrafya İki kara arasındaki dar deniz.

ECZA Nedir?


1 . Canlılardaki rahatsızlıkların bozuklukların ve çeşitli hastalıkların tanısı, önlenmesi veya tedavisi için yararlanılan doğal veya sentez yoluyla hazırlanmış madde.
2 . Çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal madde: "Burada musluklar, mermer teşrih masaları, antiseptik eczalar yok!"- F. R. Atay.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞTIRMA Nedir?

Karıştırmak işi.

KARIŞTIRMAK Nedir?


1 . Karışma işini yaptırmak.
2 . (-i) İçinde ne olduğunu anlamak veya aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak: "Ceplerimi karıştırdım, bozuk para bulamadım."- F. R. Atay.
3 . (-i) Yemeği dibinin tutmaması için kaşıkla altüst etmek: "Pilavı karıştırmak."- .
4 . (-i) Kurcalamak, oynamak.
5 . (-i) Göz atmak, araştırmak, incelemek: "... saatlerce, istediğim kitapları, divanları, Servetifünun koleksiyonlarını karıştırdım."- Y. Z. Ortaç.
6 . (-i) Üstünkörü okumak: "Verdiğim cevapları dinlemiyor gibi dalgın, parmaklarıyla bir risaleyi karıştırıyordu."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . Ayırt edememek, tam olarak seçememek: "Siz düşle gerçeği birbirine karıştırıyorsunuz."- .

YASSI Nedir?

Yayvan ve düz: "Bizim taraflar ormanlık, dağları yassı, alçak."- H. E. Adıvar.

A A B D L N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dilbasan,

6 Harfli Kelimeler

Balans, Balina, Sandal,

5 Harfli Kelimeler

Abadi, Abani, Abdal, Adsal, Asabi, Aslan, Badas, Banal, Basil, Dalan, Ladin, Libas, Lisan, Nadas, Saban, Sanal,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Abla, Abli, Adil, Adli, Alan, Anal, Asal, Asil, Asla, Asli, Badi, Bala, Bana, Bani, Bina, Dana, Dans, Diba, İbda, İlan, İnal, İsal, Lain, Nail, Nida, Nisa, Saba, Sabi, Sada, Sala, Sana,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ada, Adi, Ala, Ali, Ana, Ani, Asa, Asi, Bad, Bal, Ban, Bas, Bin, Dal, Dil, Din, İla, İsa, Lan, Nal, Nas, Sal, San, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Al, An, As, İl, İn, İs, La, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.