DİKSE (TDK)

Ağaçsız yerlerde, kuş yakalamak için üstüne ökse yerleştirilen ağaç.

Dikse kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi E . Başı D sonu E olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

AĞAÇSI Nedir?

Ağacı andıran, ağaca benzeyen, ağaç gibi, ağacımsı.

ÖKSE Nedir?


1 . Ökse otu saplarından veya çobanpüskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun.
2 . Bu macunla bulanarak kuş tutmakta kullanılan değnek: "Tepelere çıkıp kuşlara ökse kuralım."- A. Gündüz.
3 . mecaz Erkekleri kendine bağlamasını bilen alımlı kadın.

ÜSTÜNE Nedir?


1 . İlişkin, üzerine, dair: "Arkadaşım aşk ve evlilik üstüne konuşulacak şeyler bulmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Hesabına: "Kahveci içilen kahveleri Esat Ağanın üstüne yazıyor."- M. Ş. Esendal.
3 . ...-e göre, uygun olarak: "Paris'e yazıldı. Oradan ölçü üstüne gönderdiler, insan Paris'e kendi gidip diktirmeli."- M. Ş. Esendal.
4 . ...-den sonra: "Ben rakının üstüne şarap içmem diyecek oldu."- H. Taner.
5 . Kendinden önce gelen sözün ikileme biçiminde anlamını pekiştirmek ve sıklığını ifade etmek için kullanılan bir söz: "Memleketten mektup mektup üstüne para istemiyorlardı o sıralarda..."- S. F. Abasıyanık.

YAKALAMAK Nedir?


1 . Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak: "Üç ince dalı birleştirerek sıkıca yakaladım."- R. H. Karay.
2 . Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek.
3 . Bir kimsenin gitmesini engellemek, durdurmak: "Bu defa Tevfik'i dükkânın kapısında yakaladılar, aynı şeyi ona açtılar."- H. E. Adıvar.
4 . Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak: "Kocasını bir kadınla yakalamış."- .
5 . Bir kimsenin suçluluğunu gösteren söz, bakış veya işareti fark etmek.
6 . Birdenbire etkisi altına almak: "Yağmur bizi yolda yakaladı."- .
7 . Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak: "Zehra, Yorgaki'nin müziğini herhangi bir yerinden yakalıyor."- A. İlhan.
8 . mecaz Belirlemek, anlamak: "Kız onun zayıf damarını yakalamıştı."- T. Buğra.

D E K S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Dikse,

4 Harfli Kelimeler

Disk, Edik, Eksi, Esik, Eski, Kedi, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Edi, İde, Kes, Sek, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Es, İs, Ke, Ki, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.