DİKENLİBALIK (TDK)

Dikenlibalıkgillerden, tatlı sularda yaşayan, göğüs ya da karın yüzgeçleri dikenlerden oluşmuş küçük bir balık (G. Aculeatus).

Dikenlibalık kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı D sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACUL Nedir?

Tez canlı, içi tez, ivecen.

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

DİKEN Nedir?


1 . Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri: "Gül dikeni. Kirpinin dikenleri."- .
2 . Bu çıkıntıları çok olan bitki.

DİKENLİ Nedir?


1 . Dikenli olan: "Dikenli çiçek."- .
2 . Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer): "Dikenli tarla."- .
3 . mecaz Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren: "Corielanus, Shakespeare'in gerek oynanması gerek yorumu en güç, en dikenli yapıtlarından biridir."- H. Taner.

DİKENLİBALIK Nedir?

Dikenlibalıkgillerden, tatlı sularda yaşayan, göğüs ya da karın yüzgeçleri dikenlerden oluşmuş küçük bir balık (G. Aculeatus).

DİKENLİBALIKGİLLER Nedir?

Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren bir familya.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

TATLI Nedir?


1 . Şeker tadında olan: "Tatlı nar. Tatlı elma."- .
2 . Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen: "Tatlı su. Tatlı salatalık."- .
3 . isim Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek: "Baklava, revani, lokma birer tatlıdır."- .
4 . zarf Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla: "Ne tatlı bakıyordu."- .
5 . mecaz İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren: "Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı."- Y. Z. Ortaç.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YÜZGEÇ Nedir?


1 . Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ.
2 . sıfat, halk ağzında Suda iyi yüzen (kimse veya hayvan).

A B D E I K K L L N İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Delikanlı, Kandillik,

8 Harfli Kelimeler

Albenili, Bileklik, Bindallı, Debillik, Dekanlık, Denlilik, Dikenlik, Kabilden, Kandilli, Kendilik,

7 Harfli Kelimeler

Adillik, Ailelik, Akdiken, Bakilik, Bekilli, Belkili, Delikli, Delilik, Denklik, Dikenli, Ekinlik, Enlilik, İbnelik, İneklik, Kaideli, Ladenli, Laiklik, Nikelli,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Albeni, Badeli, Ballık, Belalı, Bellik, Benlik, Bienal, Bildik, Binlik, Dikine, Diklik, Dillek, İadeli, İlinek, İllaki, Kabile, Kabine, Kalben, Kandil, Kellik, Kılade, Kildan, Klinik, Ladini, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Abide, Akide, Aklen, Aklık, Aleni, Alkil, Allık, Andık, Anide, Anlık, Badik, Balık, Balkı, Ballı, Bedii, Bedik, Belik, Belki, Belli, Benli, Bilek, Bindi, Binek, Dakik, Dallı, Debil, Dekan, Delik, Delil, Denli, Dılak, Dibek, Dikel, Diken, Dilek, Dilli, Dinek, Dinli, Edalı, Ekili,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Adıl, Adil, Adlı, Adli, Aile, Akıl, Akın, Akik, Akil, Aklı, Akli, Akne, Aldı, Alık, Alın, Alil, Allı, Anık, Bade, Badi, Bakı, Baki, Bale, Bani, Bank, Beka, Bela, Beli, Bide, Bile, Bili, Bina, Bini, Dane, Dank, Debi, Deli, Delk, Deni,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Adi, Akı, Ali, Anı, Ani, Bad, Bak, Bal, Ban, Bed, Bek, Bel, Ben, Bin, Dal, Dek, Dik, Dil, Din, Eda, Edi, Ela, Elk, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İni, Kak, Kal, Kan, Kek, Kel, Kıl, Kın, Kik,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, Al, An, Be, De, Ek, El, En, İl, İn, Ke, Ki, La, Le, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.