DİKDÖRTGEN (TDK)


1 . Açıları dik olan paralel kenar, mustatil.
2 . sıfat Bu biçimde olan: "Saz takımında cızgara denilen ensiz, dikdörtgen bir kemanla santur da yer alır."- S. Birsel.

Dikdörtgen kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi D , beşinci harfi Ö , altıncı harfi R , yedinci harfi T , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N . Başı D sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DİKDÖRTGEN Nedir?


1 . Açıları dik olan paralel kenar, mustatil.
2 . sıfat Bu biçimde olan: "Saz takımında cızgara denilen ensiz, dikdörtgen bir kemanla santur da yer alır."- S. Birsel.

ENSİZ Nedir?

Eni küçük olan, dar: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.

KEMAN Nedir?


1 . Dört teli olan, çenenin altına dayayarak çalınan yaylı saz: "Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . eskimiş Yay.

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PARALEL Nedir?


1 . Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi: "Bu, Çal Dağı'nın koyu mor sırtlarına paralel uzun ve yüce bir dağ."- H. E. Adıvar.
2 . isim, gök bilimi Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri.
3 . mecaz Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).

SANTUR Nedir?

Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı: "Saz takımında cızgara denilen ensiz, dikdörtgen bir kemanla santur da yer alır."- S. Birsel.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

D D E G K N R T Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dikdörtgen,

7 Harfli Kelimeler

Dörtgen, Gönderi,

6 Harfli Kelimeler

Dikgen, Direkt, Dirgen, Editör, Gönder, Gördek, Kendir, Ödenti, Önerti, Tekdir, Terkin,

5 Harfli Kelimeler

Dergi, Derik, Derin, Diken, Dikte, Dinek, Direk, Diren, Döger, Dönek, Döner, Ergin, Erkin, Etkin, Etnik, Gedik, Gider, Giren, Göden, Kendi, Kerti, Kirde, Kredi, Önder, Öneri, Ördek, Örgen, Örnek, Öteki, Tekin, Tekir, Terki, Tiner, Tören, Trend,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Denk, Deri, Derk, Dert, Dide, Dine, Dink, Dört, Dren, Edik, Ekin, Ekti, Enik, Enir, Ergi, Erik, Erin, Etik, Etki, Geri, Getr, Gine, Göre, Görk, Grek, Gren, İken, İnek, Kedi, Kent, Köre, Nite, Nötr, Örek, Ören, Örge, Ötre, Renk, Ring,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Din, Edi, Erg, Erk, Eti, Gen, Gök, Gön, Göt, Gri, İde, Ker, Ket, Kin, Kir, Kit, Kör, Net, Öge, Öke, Örk, Öte, Ret, Tek, Ten, Ter, Tik, Tin, Tör,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, En, Er, Et, Ge, İn, İt, Ke, Ki, Ne, Öd, Ön, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.