DİKÜÇGEN (TDK)

Kenarlarından ikisi birbirine dikey, bir açısı doksan derece olan üçgen.

Diküçgen kelimesi baş harfi D son harfi N olan bir kelime. Başında D sonunda N olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi Ç , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı D sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DİKEY Nedir?


1 . Başka bir doğru ile kesiştiğinde onunla birlikte dik açı oluşturan (doğru çizgi), amudi: "a, b doğrusuna c noktasından dikey bir doğru indirilince 90 derecelik açı oluşur."- .
2 . zarf Dik olarak.

DOKSAN Nedir?


1 . Seksen dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 90, XC rakamlarının adı.
3 . sıfat Dokuz kere on, seksen dokuzdan bir artık.

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÜÇGEN Nedir?


1 . Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles: "Tabanı otuz metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir."- T. Buğra.
2 . sıfat Bu biçimde olan.

D E G K N Ç Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Denkçi, Dikgen, Geçkin,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çengi, Dikçe, Dikeç, Diken, Dinek, Edinç, Gedik, Güdek, Günde, Güneç, Kendi, Künde, Üçgen,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çine, Deni, Denk, Dinç, Dine, Dink, Edik, Ekin, Enik, Genç, Gine, İken, İneç, İnek, Keçi, Kedi, Ünik,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çük, Dek, Dik, Din, Dük, Dün, Edi, Ekü, Geç, Gen, Güç, Gün, İde, İnç, Kin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, En, Ge, İç, İn, Ke, Ki, Ne, Nü, Üç, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.