DİŞSİL (TDK)

Dişle ilgili.

Dişsil kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi L . Başı D sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

D L S İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Diliş, Dilsi, Dişil, Dişli, Siliş,

4 Harfli Kelimeler

Dişi, İdil, İsli, İşli, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Dil, Diş, Şii,

2 Harfli Kelimeler

İl, İs, İş, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.