DİŞLEME (TDK)


1 . Dişlemek işi.
2 . mimarlık Dantel biçiminde süsleme.

Dişleme kelimesi baş harfi D son harfi E olan bir kelime. Başında D sonunda E olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı D sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DANTEL Nedir?

Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene: "Gözlerini açıp Maviş Hanımı elinde tığ, pencerenin önüne oturmuş, sabırla dantel örüyor görmüyor mu?"- A. İlhan.

DİŞLEMEK Nedir?


1 . Bir şeyin bir parçasını ısırmak veya koparmak: "Bu elmayı kim dişledi?"- .
2 . Çiğnemek: "Ağızlarına attıkları üzüm tanelerini dişleyip ilk yudumları içtikten sonra birbirlerine baktılar."- T. Buğra.

MİMARLIK Nedir?


1 . Mimar olma durumu, mimarın işi ve mesleği.
2 . Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı, mimari.

SÜSLEME Nedir?


1 . Süslemek işi, bezeme, tezyin.
2 . Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı.
3 . Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb.

D E E L M İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Deşilme, Dişleme,

6 Harfli Kelimeler

Dileme, Dişeme, Edilme, Eşilme, İşleme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demli, Deşme, Dilme, Eşlem, İşeme, İşlem, Meleş, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deme, Edim, Elde, Elem, Elim, Emel, Emiş, Eşli, Eşme, İlme, Lime, Meşe, Mide, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Diş, Ede, Edi, İde, İle, Leş, Lim, Mil, Şem,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, Eş, İl, İm, İş, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.