DİŞİLLEŞTİRMEK (TDK)

Bazı dillerde bir kelimeyi dişil duruma sokmak.

Dişilleştirmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı D sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

DİŞİL Nedir?

Bazı dillerde dişi cinsten sayılan (kelime), müennes.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

SOKMA Nedir?

Sokmak işi.

SOKMAK Nedir?


1 - Birşeyin içine ya da arasına girmesini sağlamak.
2 - Bir yere girmesini sağlamak, içeri almak.
3 - (Bıçak, çakı, iğne vb. için) Batırmak, saplamak: Bıçağı kalçasına soktu .
4 - (Böcek, zehirli hayvan için) İğnesini batırmak ya da ısırmak.
5 - Yasak bir malı gizlice getirmek ya da götürmek.
6 - Belli etmeden kötü bir malı vermek.
7 - Konuşma sonrasında bir sözü, soruyu ya da düşünceyi söyleyi vermek.
8 - Dokunaklı, kırıcı ya da acı söz söylemek.

D E E K L L M R T İ İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Dişilleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Dişileştirmek, Dişilleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Dişileştirme, Kişileştirme,

11 Harfli Kelimeler

Delirtilmek, Dikleştirme, Etkileşimli,

10 Harfli Kelimeler

Delirtilme, Diktirilme, Dirileşmek, Dişileşmek, Erdemlilik, İliştirmek, İşletilmek, Şimdikiler, Şişirilmek, Tilkileşme, Tirildemek,

9 Harfli Kelimeler

Delirtmek, Dertleşiş, Dertlilik, Dilleşmek, Dirileşme, Diriltmek, Dişileşme, Dişletmek, Ekşitilme, Eleştirim, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, İletilmek, İletişmek, İlişilmek, İliştirme, İrileşmek, İşitilmek, İşletilme, Kilitleme, Kiremitli, Kirişleme, Kişileşme, Mililitre, Şimşirlik, Şişirilme, Şişirtmek, Şişletmek, Tirildeme,

8 Harfli Kelimeler

Delirmek, Delirtme, Derilmek, Derişmek, Deşilmek, Dikeltme, Dikleşme, Diktirme, Dilleşme, Direşmek, Diretmek, Dirilmek, Diriltme, Dirimlik, Dişillik, Dişlemek, Dişletme, Dişlilik, Ditilmek, Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, İkilemli, İkileşim, İkileşme, İkiletme, İkitelli, İletiliş, İletilme, İletişim, İletişme, İlikleme, İlişilme, İrileşme, İrkiltme, İşitilme, İşlemeli,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Deliriş, Delirme, Demetli, Demirli, Derilme, Derişik, Derişme, Deşilme, Dikeliş, Dikelme, Dikiliş, Dikilme, Dikişli, Dilemek, Direkli, Diremek, Direşme, Diretiş, Diretme, Dirilik, Diriliş, Dirilme, Dirimli, Dişemek, Dişilik, Dişleme, Ditilme, Edilmek, Edremit, Eklemli, Ekşitme, Ektirme, Elitlik, Ellişer, Eltilik, Emirlik, Erdemli, Erillik,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demkeş, Demlik, Dereli, Derili, Derlem, Dermek, Dertli, Deşmek, Dikili, Dileme, Dillek, Dilmek, Direkt, Direme, Dirlik, Dişeme, Dişlek, Dişlik, Ditmek, Edilme, Edimli, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Eldeli, Elemli, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etkili, Etkime, İkilem, İkişer,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demet, Demir, Demli, Derik, Derme, Deşik, Deşme, Dikel, Dikim, Dikiş, Dikit, Dikme, Dikte, Dilek, Dilim, Diliş, Dilli, Dilme, Direk, Diril, Dirim, Dişil, Dişli, Ditme, Ekili, Eklem, Ekler, Ellik, Elmek, Emlik, Erdek, Erdem, Erime, Erkli, Erlik, Ermek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Dere, Deri, Derk, Dert, Dimi, Diri, Dişi, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Eti, İde, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şeş, Şet, Şii,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.