DİŞİLEŞMEK (TDK)

Dişiye özgü davranışta bulunmak: "Karagöz hiç dişileşmez, daima erkektir."- F. R. Atay.

Dişileşmek kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı D sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULUNMAK Nedir?


1 . Bulma işine konu olmak: "Yerde para bulundu."- .
2 . (-de) Herhangi bir durumda olmak: "Hayırlı bir işe yardımda bulunmuş oluyorsunuz."- R. H. Karay.
3 . (-de) Bir yerde olmak: "İçinde bulunduğumuz tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu."- Atatürk.

DAİMA Nedir?

Her vakit, sürekli olarak: "Onlar daima bir macera ararlar."- Ö. Seyfettin.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DİŞİ Nedir?


1 . Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey).
2 . Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki): "Dişi kedi."- .
3 . isim Kadın.
4 . Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan: "Dişi klişe. Dişi kalıp."- .
5 . Yumuşak, kolay işlenen (maden).
6 . mecaz Şuh, işveli, çekici.

DİŞİL Nedir?

Bazı dillerde dişi cinsten sayılan (kelime), müennes.

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

D E E K L M İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Dişileşmek,

9 Harfli Kelimeler

Dişileşme, Kişileşme,

8 Harfli Kelimeler

Deşilmek, Dikleşme, Dişlemek, İkileşme, Şimşekli, Şişlemek,

7 Harfli Kelimeler

Deşilme, Dikeliş, Dikelme, Dikilme, Dilemek, Dişemek, Dişleme, Edilmek, Eşilmek, İkileme, İlişmek, İşlemek, Meşelik, Şişelik, Şişleme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Demlik, Deşmek, Dileme, Dilmek, Dişeme, Dişlek, Dişlik, Edilme, Edimli, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Eşilme, İkilem, İlişme, İşemek, İşleme, Kelime, Keşide, Kişmiş, Likide, Melike, Şikeli, Şimşek, Şişlik, Şişmek,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demli, Deşik, Deşme, Dikel, Dikim, Dikiş, Dikme, Dilek, Dilim, Diliş, Dilme, Dişil, Dişli, Ekili, Eklem, Elmek, Emlik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İklim, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kelem, Keleş, Keşiş, Kilim, Klişe, Melek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Dimi, Dişi, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İdil, İlik, İlim, İlke, İlme, İmdi, İşli, Kedi, Kele, Keme, Kile, Kimi, Kişi, Leke, Lime, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Leş, Lim, Mil, Şek, Şem, Şeş, Şii, Şiş,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Eş, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.