DİŞEĞİ (TDK)

Taşları yontmak için kullanılan dişli bir çeşit çekiç.

Dişeği kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi İ . Başı D sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİÇ Nedir?


1 . Çivi çakma, madenleri dövme vb. işlerde kullanılan saplı bir el aleti: "Saldırmak onun içgüdülerinden biridir ve yöntemi çekiçle felsefe yapmaktır."- S. Birsel.
2 . spor Yaklaşık 1,
20 m uzunluğundaki madenî tele bağlı ve ağırlığı 7,25
7 kg olan gülle.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

DİŞLİ Nedir?


1 . Dişleri olan.
2 . isim Dişleri olan çark.
3 . isim, hayvan bilimi Kaya balığı.
4 . isim Ayakkabıcıların sayayı kalıba çekmek için kullandıkları kerpeten gibi bir araç.
5 . mecaz Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen, güçlü (kimse): "Tekel Bakanı gibi dişli, partinin ön sıralarında yeri olan bir bakanın kendi söyleyeceklerini önemsemeyeceğini bilirler."- N. Cumalı.
6 . mecaz Beklenmedik düzeyde olan.

YONTMAK Nedir?


1 - Bir şeye istenilen biçimi vermek için dış bölümünü keskin bir araçla biçmek,kesmek.
2 - Bir kimsenin azar azar parasını çekmek, birinden para sızdırmak.
3 -

D E Ğ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Dişeği,

5 Harfli Kelimeler

Değiş, İğdiş,

4 Harfli Kelimeler

Dişi, Eğiş, İğde,

3 Harfli Kelimeler

Diş, Edi, İde, Şii,

2 Harfli Kelimeler

De, Eş, İğ, İş, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.