DEVRİSİ (TDK)

Bir sonraki, ertesi (gün, hafta, ay, yıl): "Bizim moruk ertesi güne devrisi der de ondan dilim alışmış."- S. F. Abasıyanık.

Devrisi kelimesi baş harfi D son harfi İ olan bir kelime. Başında D sonunda İ olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi İ . Başı D sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

DEVRİSİ Nedir?

Bir sonraki, ertesi (gün, hafta, ay, yıl): "Bizim moruk ertesi güne devrisi der de ondan dilim alışmış."- S. F. Abasıyanık.

DİLİM Nedir?


1 . Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça: "Biraz çay, birkaç dilim tereyağlı ekmek."- S. F. Abasıyanık.
2 . Radyatör parçalarından her biri.
3 . edebiyat Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, epizot.

ERTE Nedir?

Bir günün veya olayın arkasından gelen zaman: "Bayram ertesi. Savaş ertesi."- .

ERTESİ Nedir?

Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen (gün, hafta, ay, mevsim, yıl), ferdası: "Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk, / Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk."- F. N. Çamlıbel.

HAFTA Nedir?

Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem.

MORUK Nedir?


1 . Gençlere göre yaşlı anne, baba: "Bizim moruk ertesi güne devrisi der de ondan dilim alışmış."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yaşlı erkek.

ONDAN Nedir?


1 . o sebeple.
2 . onun tarafında olan (kimse).

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

SONRAKİ Nedir?

Sonra olan.

D E R S V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Devrisi,

5 Harfli Kelimeler

Devir, İsevi, İvedi, İvesi, Sedir, Servi, Sevir, Sivri, Verdi,

4 Harfli Kelimeler

Deri, Ders, Diri, Esir, İris, Reis, Seri, Sevi, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Dev, Edi, İde, İri, İrs, Ser,

2 Harfli Kelimeler

De, Er, Es, Ev, İs, Re, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.