DEVRİMCİLİK (TDK)


1 . Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.
2 . İhtilalcilik.
3 . eskimiş İnkılapçılık.

Devrimcilik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı D sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

DEĞİŞİKLİK Nedir?


1 . Değişik olma durumu.
2 . Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum: "Yönetim kurulunda değişiklik oldu."- .
3 . Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

HIZLI Nedir?


1 . Çabuk, seri, süratli: "Hızlı yürüyorlar ve birbirine hiçbir lakırtı söylemiyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Güç kullanarak, şiddetle: "Hızlı vurmak."- .
3 . zarf Çabuk çabuk: "Hızlı konuşmak."- .
4 . mecaz Uçarı, çapkın, hovarda: "Doludizgin, bir bekârlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum."- H. Taner.

İHTİLAL Nedir?


1 - Bir devletin, ekonomik, sosyal ve politik yapısında uzun süreli bir düzenkurulmasına yol açan köklü değişiklik.
2 - Kökten değişim.
3 - Hükümet darbesi.

İHTİLALCİ Nedir?

İhtilal yanlısı ve ihtilal yapan kimse, devrimci: "Sonra belki de o ihtilalci tonunu yumuşatmaya başlamıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İHTİLALCİLİK Nedir?

İhtilalci olma durumu, devrimcilik: "Şair, romantizmi bir bakıma ihtilalcilik olarak ele almak istemiştir."- S. İleri.

İNKILAP Nedir?


1 . Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform: "Yazı inkılabı."- .
2 . eskimiş Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm: "Münevver Türk kadını inkılaptan çok evvel çarşafı atmış ve kaçgöçü kaldırmıştı."- P. Safa.

İNKILAPÇI Nedir?

İnkılap yanlısı veya inkılap yapan kimse: "Bunlardan biri salon eğlencelerine pokeri de ilave etmiş bir genç inkılapçı idi."- R. N. Güntekin.

İNKILAPÇILIK Nedir?

İnkılapçı olma durumu.

KÖKLÜ Nedir?


1 . Kökü olan.
2 . mecaz Kökleşmiş, iyi yerleşmiş, kalıcı olan, esaslı.
3 . mecaz Soylu, soyu sopu belli, iyi tanınan.

NİTELİKLİ Nedir?


1 . Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı.
2 . Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli.
3 . Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C D E K L M R V İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Devrimcilik,

10 Harfli Kelimeler

Demircilik, Evrimcilik,

9 Harfli Kelimeler

Dericilik, Vericilik,

8 Harfli Kelimeler

Cimrilik, Demircik, Devrimci, Dikimevi, Dirilmek, Dirimlik, Emicilik, İvdirmek, İvedilik, Kemirici,

7 Harfli Kelimeler

Demirci, Demirli, Devimli, Devirli, Dikilme, Direkli, Dirilik, Dirilme, Dirimli, Emircik, Emirlik, Evcilik, Evrimci, İkircil, İkircim, İlerici, İrkilme, İvdirme, İvedili, Kilerci, Kilimci, Kirdeci, Kredili, Remilci, Verimli,

6 Harfli Kelimeler

Delici, Demiri, Demlik, Derici, Derili, Devrik, Devrim, Dikici, Dikili, Dilcik, Dilmek, Dirice, Dirlik, Divlek, Edimli, İkilem, İlkeci, İrilik, Likide, Mideci, Midevi, Verici,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cevir, Cilve, Cimri, Cirim, Delik, Demir, Demli, Derik, Devim, Devir, Dicle, Dikel, Dikim, Dikme, Dilci, Dilek, Dilim, Dilme, Direk, Diril, Dirim, Divik, Ekici, Ekili, Elcik, Emcik, Emici, Emlik, Ercik, Erkli, Erlik, Evcik, Evcil, Evlik, Evrik, Evrim, İkici, İkili, İklim,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cemi, Cide, Deli, Delk, Deri, Derk, Dimi, Diri, Ecir, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Elci, Elik, Elim, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, Evci, Evli, İdil, İlik, İlim, İlke, İlme, İmdi, İvme, Kedi, Kile, Kimi, Kivi, Krem, Lice, Lime, Meri,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Dek, Dem, Dev, Dik, Dil, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Lim, Lir, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, Em, Er, Ev, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.